Liên hợp quốc thành lập năm nào – Có bao nhiêu nước là thành viên sáng lập tổ chức liên hợp quốc

Liên hợp quốc thành lập năm nào

 24 tháng 10, 1945, San Francisco, California, Hoa Kỳ

Có bao nhiêu nước là thành viên sáng lập tổ chức liên hợp quốc

 Trên cơ sở Hiến chương, Tổ chức Liên Hợp Quốc đã chính thức được thành lập với sự tham gia của 51 quốc gia sáng lập. Sự ra đời của Liên Hợp Quốc đã chấm dứt hoàn toàn cơ chế cân bằng quyền lực giữa các cường quốc châu Âu dựa trên cơ sở của Hội nghị Viên năm 1815.

Liên hợp quốc được thành lập bởi quyết định của hội nghị nào

 Hội nghị Ianta ( Liên Xô ).

Địa điểm diễn ra hội nghị thành lập liên hợp quốc là

 Từ  25.4 đến 26.6.1945 tại Xan Phranxixcô (Mỹ) đã tiến hành một cuộc Hội nghị quốc tế với sự tham dự của đại diện 50 nước để thông qua Hiến chương và tuyên bố thành lập LHQ.

Mục đích thành lập liên hợp quốc

 – Duy trì hòa bình và an ninh thế giới.

 – Phát triển các mối quan hệ hữu nghị giữa các dân tộc và tiến hành hợp tác quốc tế giữa các nước trên cơ sở tôn trọng nguyên tắc bình đẳng và quyền tự quyết của các dân tộc.

Vai trò của liên hợp quốc từ khi thành lập đến nay

 – Là diễn đàn quốc tế, vừa hợp tác vừa đấu tranh nhằm duy trì hòa bình và an ninh thế giới, giữ vai trò quan trọng trong việc giải quyết các tranh chấp và xung đột khu vực.

 – Thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị và hợp tác quốc tế về kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế,… giữa các quốc gia thành viên.

 – Giúp đỡ các dân tộc về kinh tế, văn hóa, ý tế, nhân đạo, giáo dục.

 – Tuy nhiên, hiện nay vai trò của Liên hợp quốc đang bị đe dọa nghiêm trọng bởi những hoạt động của tổ chức này không mang lại hiểu quả tích cực, và tác động từ mâu thuẫn Mĩ – Trung.

  

  

  

  

  

  

  

 Tag: ? ngày vào nào? cảnh lịch sử 12 thời gian