Lý lịch trích ngang là gì – Mẫu lý lịch trích ngang cá nhân

lịch trích ngang là gì

Lý lịch trích ngang hay còn gọi với tên Sơ lược lý lịch là một loại giấy tờ văn bản trình bày tóm tắt quá trình làm việc và kỹ năng của bạn dùng trong các loại hồ sơ.

Trong một sơ yếu lý lịch được tham chiếu chéo, người nộp đơn liệt kê trình độ học vấn và kinh nghiệm của họ cũng như bất kỳ chứng chỉ hoặc giấy phép nào mà họ có được. Họ cũng liệt kê bất kỳ ấn phẩm hoặc giải thưởng mà họ đã nhận được.

Lý lịch trích ngang xin việc

Mục đích chính của sơ yếu lý lịch xuyên suốt là giúp bạn nổi bật giữa đám đông. Nó nên phác thảo những điểm mạnh của bạn và nêu bật những kỹ năng và khả năng quan trọng nhất của bạn trong khi vẫn phù hợp với công việc bạn đang ứng tuyển.

Thị trường việc làm ngày càng cạnh tranh hơn. Các công ty đang tìm kiếm những người có thể làm nhiều công việc khác nhau và tạo ra các sản phẩm chất lượng cao.

Mẫu lý lịch trích ngang cá nhân

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

LÝ LỊCH CÁ NHÂN

Họ tên: …………………………………………….. Giới tính: …………………………….

Tên gọi khác: ………………………………………………………………………………….

Sinh ngày ………… tháng ………… năm ………. tại: …………………………………

Quốc tịch: …………………….; Dân tộc: ………………….; Tôn giáo: ………………

Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu: ……………………………………………………….

cấp ngày………… tháng ………… năm ………………. Nơi cấp: …………………..

Trình độ học vấn: ……………………………………………………………………………

Nghề nghiệp: …………………………………………………………………………………

Nơi làm việc: …………………………………………………………………………………

Nơi thường trú: ……………………………………………………………………………..

Những nơi đã cư trú: ……………………………………………………………………..

Chức vụ, đoàn thể, đảng phái: ………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………

I. QUAN HỆ VÀ HOÀN CẢNH GIA ĐÌNH

(Họ tên, năm sinh, quê quán, chỗ ở, nghề nghiệp, nơi làm việc, tiền án, tiền sự (nếu có) của cha, mẹ, vợ hoặc chồng, anh chị em ruột và các con)

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

II. QUAN HỆ XÃ HỘI

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

III. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG

(Từ 12 tuổi đến nay làm gì, ở đâu, tiền án, tiền sự và đặc điểm lịch sử của từng giai đoạn)

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………….ngày ….. tháng …. năm….
NGƯỜI LẬP

(Ký, ghi rõ họ tên)

Xác nhận của (*) ……………………………………………………………………………

……………., ngày ……. tháng…….. năm….
………………………

(*) Cơ quan, chính quyền địa phương, Công an hoặc đơn vị Quân đội nơi xác minh.

Mẫu lý lịch trích ngang cán bộ

Tham khảo tại:

Mẫu lý lịch 2c

 

 

 

 

 

 

 

 

Tag: tải khai cách viết viên giáo viec biểu 

phone zalo messenger