Pháp lý 1/500 là gì

 Pháp lý 1/500 là gì

 Khái niệm quy hoạch 1/500 hay bản đồ quy hoạch chi tiết 1/500 rất quan trọng đối với tính pháp lý của các dự án. Vì vậy, căn cứ theo khoản 2, điều 30, Luật quy hoạch đô thị năm 2009: “Bản vẽ của đồ án quy hoạch chi tiết thì được thể hiện theo tỉ lệ 1/500”.

 Nói cách khác thì bản đồ quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 là thể hiện quy hoạch tổng mặt bằng của các dự án đầu tư xây dựng, là cơ sở để định vị các công trình, thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật xây dựng công trình và thực hiện xây dựng.

 – Quy hoạch 1/500 phải gắn liền với một dự án cụ thể.

 – Bản đồ quy hoạch 1/500 là cơ sở để cấp giấy phép xây dựng và lập dự án đầu tư xây dựng.

 Quy hoạch 1/500 được giới đầu tư địa ốc gọi là quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500. Bản đồ quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 thể hiện đầy đủ nội dung các yếu tố công trình được quy hoạch phân khu và của quy hoạch chung.

 Bản vẽ quy hoạch 1/500 cũng chính là cách thức trình bày mặt bằng tổng thể của các dự án bất động sản, quy hoạch chi tiết trình bày rõ bố trí cụ thể của tất cả công trình trên đất, về hạ tầng kỹ thuật và bố trí đến từng ranh giới của các lô đất. Là căn cứ quan trọng để xác định chính xác vị trí, ranh giới công trình xây dựng. Mặt khác, nó cũng giúp cho việc thiết kế cơ sở và kỹ thuật xây dựng trở nên dễ dàng hơn.