Hướng dẫn viết đơn khởi kiện ly hôn

Khi ly hôn đơn khởi kiện là tài liệu không thể thiếu, tuy nhiên việc viết đơn khởi kiện như thế nào cũng là mối quan tậm của cá nhân. Luật DeHa xin hướng dẫn viết đơn khởi kiện ly hôn để quý khách tham khảo.

Khởi kiện ly hôn là gì

Có thể hiểu khởi kiện ly hôn là việc một bên vợ hoặc chồng yêu cầu tòa án giải quyết ly hôn, chia tài sản khi ly hôn, quyền nuôi con khi ly hôn……..

Đơn khởi kiện ly hôn là gì

Đơn khởi kiện là văn bản để vợ chồng thể hiện yêu cầu của mình khi ly hôn.

Mẫu đơn khởi kiện ly hôn

Mẫu đơn khởi kiện ly hôn là mẫu 23 đơn khởi kiện ly hôn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…….., ngày ….. tháng …. năm ………

ĐƠN YÊU CẦU GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ

(V/v: Công nhận thuận tình ly hôn và thỏa thuận về con cái, tài sản)

Kính gửi: Tòa án nhân dân ……………………………………………………..

Họ tên người yêu cầu:

1. Tên chồng: ………………………………….. Sinh năm: …………………….

Địa chỉ:………………………………………………………………………………………………

Số điện thoại: …………………(nếu có); số fax: ……………….……….(nếu có)

Địa chỉ thư điện tử: …………………………………………………………………….. (nếu có)

2. Tên vợ: ………………………………….. Sinh năm: ………………………….

Địa chỉ……………………………………………………………………………………………….

Số điện thoại: …………………(nếu có); số fax: ……………….……….(nếu có)

Địa chỉ thư điện tử: …………………………………………………………………….. (nếu có)

Chúng tôi xin trình bày với Tòa án nhân dân……………….. việc như sau:

1. Những vấn đề yêu cầu Tòa án giải quyết:

– Về quan hệ hôn nhân: ………………………………………………………….

– Về con chung:………………………………………………………………………………………….

– Về tài sản chung: ……………………………………………………………………………………

– Về công nợ:…………………………………………………………………………………………….

2. Lý do, mục đích yêu cầu Tòa án giải quyết những vấn đề nêu trên: ………….

3. Căn cứ của việc yêu cầu Tòa án giải quyết những vấn đề nêu trên:…………..

4. Tên và địa chỉ của những người có liên quan đến những vấn đề yêu cầu Tòa án giải quyết:………….…………………………………………………………..

5. Thông tin khác:……………………………………………………………

Danh mục tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn gồm có:

1. Chứng minh nhân dân (bản chứng thực)

2. Sổ hộ khẩu (Bản chứng thực)

3. Giấy khai sinh (Bản chứng thực)

4. Đăng ký kết hôn

5. Một số giấy tờ khác có liên quan

Tôi cam kết những lời khai trong đơn là hoàn toàn đúng sự thực.

NGƯỜI YÊU CẦU

Vợ          Chồng

Hướng dẫn viết đơn khởi kiện ly hôn

Dưới đây là cách ghi thông tin trong đơn khởi kiện ly hôn để quý khách tham khảo:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…………, ngày…..tháng…..năm 20…

ĐƠN KHỞI KIỆN

(V/v ly hôn theo yêu cầu một bên)

Kính gửi: TÒA ÁN NHÂN DÂN……….. – THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Người khởi kiện: Nguyễn Thị ……….. Sinh năm: 19…..

Chứng minh thư nhân dân số:……………….. …… Cấp ngày:……………

Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:………………………………………………

Chỗ ở hiện tại:…………………………………………………………………….

Số điện thoại:………………………

Người bị kiện: Đào Xuân………. Sinh năm: 19…….

Chứng minh thư nhân dân số:……………………. Cấp ngày: …….……..

Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:………………………………………………

Chỗ ở hiện tại:……………………………………………………………………

Số điện thoại:……………………….

Vợ chồng chúng tôi kết hôn trên tình thần tự nguyện và có đăng ký kết hôn hợp pháp ngày… tháng… năm … tại Ủy Ban Nhân Dân …

……………………………………………………

  • Về tình cảm

Vợ chồng chúng tôi kết hôn vào năm…….., đến năm……..thì sinh được bé……..,. Thời gian đầu cuộc sống vợ chồng hạnh phúc. Tuy nhiên, đến tháng……năm…… tôi phát hiện chồng tôi ngoại tình với chị……..Mặc dù, tôi đã nhiều lần yêu cầu anh……chấm dứt mối quan hệ ngoài luồng nhưng anh …..không chấm dứt mà còn thường xuyên đánh đập mẹ con tôi. Tôi và gia đình đã cố gắng hàn gắn nhưng anh…..không hợp tác mà còn nhiều lần đuổi mẹ con tôi ra khỏi nhà. Đến tháng….năm…..tôi đã mang bé……..đi ở nơi khác nên tôi và anh…..đã ly thân từ đó đến nay.

Từ các lý do trên nay tôi làm đơn này yêu cầu Tòa án nhân dân…………………, thành phố Hà Nội giải quyết cho tôi được ly hôn với anh Đào Xuân……., chấm dứt tình trạng hôn nhân như hiện nay.

  • Về con chung : Vợ chồng có 01 con chung.

Cháu tên là: Đào Xuân….., sinh năm ……..

Khi vợ chồng ly hôn chúng tôi thỏa thuận cháu bé sẽ ở với mẹ là Nguyễn Thị…….. Về vấn đề cấp dưỡng nuôi con thì vợ chồng tự thỏa thuận, không yêu cầu Tòa án giải quyết.

  • Về tài sản chung của vợ chồng : (Bao gồm động sản + bất động sản) và các khoản nợ chung :

+/ Về động sản:

Vợ chồng có tài sản là động sản nhưng tự thỏa thuận không yêu cầu Tòa án giải quyết.

+/ Về bất động sản:

Vợ chồng có tài sản là bất động sản nhưng tự thỏa thuận không yêu cầu Tòa án giải quyết.

+/ Các khoản nợ chung : Không có

Đề nghị Tòa án nhân dân…………………………, thành phố Hà Nội xem xét và giải quyết cho tôi được ly hôn với anh Đào Xuân….. theo quy định của pháp Luật.

Xin chân thành cảm ơn !

Người làm đơn

(Ký, ghi rõ họ và tên)

Mẫu đơn xin rút đơn khởi kiện ly hôn

Sau khi nộp đơn yêu cầu ly hôn, nếu bên khởi kiện muốn rút đơn thì có thể làm theo mẫu sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……, ngày…..tháng….năm 20…..

ĐƠN XIN RÚT ĐƠN KHỞI KIỆN

Kính gửi: TÒA ÁN NHÂN DÂN…………

Tôi tên là: ………………………………….

Sinh ngày:…………………………………………

Chứng minh thư nhân dân số:……………………………. Cấp ngày:……………………… Nơi cấp………………….

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ………………………………….

Số điện thoại: ………………………………….

Tôi làm đơn này xin kính đề nghị Tòa án giải quyết cho tôi với nội dung cụ thể như sau:

Tôi là:……………………, tôi và vợ / chồng ……….. kết hôn năm……………… được UBND xã/phường …………………….. cấp Giấy chứng nhận kết hôn vào ngày…tháng…năm…

Do mâu thuẫn vợ chồng trầm trọng nên tôi đã làm đơn xin ly hôn gửi lên tòa án nhân dân……… và được tòa án nhân dân……….. thụ lý vụ án theo thông báo thụ lý số……….

Nội dung đơn như sau:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Mong tòa án nhân dân quận/ huyện…………………………………………. xem xét và giải quyết đơn xin rút đơn khởi kiện của tôi.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Ngày …. tháng…. năm …..

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

Đơn khởi kiện tranh chấp tài sản sau ly hôn

Sau khi ly hôn mà các bên có tranh chấp việc chia tài sản mà trước đó không yêu cầu toàn án giải quyết thì có thể khởi kiện yêu cầu chia tài sản sau ly hôn. Mẫu đơn khởi kiện dùng mẫu 23 như mẫu đơn khởi kiện như trên.

Nộp đơn khởi kiện ly hôn ở đâu

Đơn khởi kiện ly hôn được nộp tới Tòa án cấp huyện nơi vợ chồng cư trú, làm việc hoặc nơi bị đơn cư trú, làm việc. Trường hợp ly hôn có yếu tố nước ngoài thì nộp tới Tòa án nhân dân tỉnh nơi vợ chồng cư trú, làm việc hoặc nơi bị đơn cư trú, làm việc.

Quý khách có nhu cầu tư vấn pháp luật về hôn nhân và gia đình hãy liên hệ với Luật DeHa để được tư vấn và cung cấp dịch vụ luật sư về hôn nhân và gia đình. Xin cảm ơn./.

 

 

 

tag: dđơn khơi 2021 2020 tay 2019 hồ sơ mới nhất thủ tục tải 2017 2018 sẵn 

phone zalo messenger