Tra cứu thông tin luật sư

 Trong luật, có nhiều loại luật sư khác nhau chuyên về các lĩnh vực luật khác nhau. Ví dụ, luật sư hình sự và luật sư dân sự. Nếu bạn đang tìm kiếm một luật sư hình sự, bạn nên tìm một người có kinh nghiệm trong lĩnh vực luật đó trước khi chọn họ.

 Khi bạn cần tìm đúng luật sư cho trường hợp của mình, đó có thể là một nhiệm vụ khó khăn. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ thảo luận về cách tra cứu thông tin luật sư

 Truy cập: http://www.danhbaluatsu.com/

 Từ đó bạn chọn đoàn luật sư tỉnh, thành phố

 Bạn có thể tìm luật sư theo: tên, điện thoại, số đăng ký thành lập…

 

 Tuy nhiên có 1 điểm trừ đó là website cập nhật thông tin luật sư mới rất chậm.

  

  

  

  

  

  

 Tag: thẻ công ty