Quy định cấp dưỡng nuôi con sau ly hôn

 Theo quy định của Luật Hôn nhân và Gia đình hiện hành thì người không trực tiếp nuôi con có nghĩa vụ cấp dưỡng cho con. Vậy mức chu cấp cho con sau ly hôn như thế nào hãy cũng Luật DeHa tìm hiểu quy định cấp dưỡng nuôi con sau ly hôn của Luật hôn nhân và gia đình.

 Về mức cấp dưỡng nuôi con

 Điều 116 Luật HN&GĐ 2014 quy định về Mức cấp dưỡng như sau:

 1. Mức cấp dưỡng do người có nghĩa vụ cấp dưỡng và người được cấp dưỡng hoặc người giám hộ của người đó thỏa thuận căn cứ vào thu nhập, khả năng thực tế của người có nghĩa vụ cấp dưỡng và nhu cầu thiết yếu của người được cấp dưỡng; nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu Tòa án giải quyết.

 2. Khi có lý do chính đáng, mức cấp dưỡng có thể thay đổi. Việc thay đổi mức cấp dưỡng do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu Tòa án giải quyết.

 Như vậy, mức cấp dưỡng nuôi con cụ thể sẽ do hai bên vợ chồng thỏa thuận, nếu không thỏa thuận được Tòa án sẽ quyết định căn cứ vào thu nhập, khả năng thực tế của người có nghĩa vụ cấp dưỡng và nhu cầu thiết yếu của người được cấp dưỡng.

 Về phương thức cấp dưỡng

 Điều 117 Luật HN&GĐ 2014 quy định về phương thức cấp dưỡng

 Việc cấp dưỡng có thể được thực hiện định kỳ hàng tháng, hàng quý, nửa năm, hàng năm hoặc một lần.

 Các bên có thể thỏa thuận thay đổi phương thức cấp dưỡng, tạm ngừng cấp dưỡng trong trường hợp người có nghĩa vụ cấp dưỡng lâm vào tình trạng khó khăn về kinh tế mà không có khả năng thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng; nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu Tòa án giải quyết.

 Về chấm dứt nghĩa vụ cấp dưỡng

 Điều 118 Luật HN&GĐ 2014 về chấm dứt nghĩa vụ cấp dưỡng

 Nghĩa vụ cấp dưỡng chấm dứt trong các trường hợp sau đây:

 1. Người được cấp dưỡng đã thành niên và có khả năng lao động hoặc có tài sản để tự nuôi mình;

 2. Người được cấp dưỡng được nhận làm con nuôi;

 3. Người cấp dưỡng đã trực tiếp nuôi dưỡng người được cấp dưỡng;

 4. Người cấp dưỡng hoặc người được cấp dưỡng chết;

 5. Bên được cấp dưỡng sau khi ly hôn đã kết hôn;

 6. Trường hợp khác theo quy định của luật.

 Quyền yêu cầu thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng

 Điều 119 Luật HN&GĐ 2014 Người có quyền yêu cầu thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng

 1. Người được cấp dưỡng, cha, mẹ hoặc người giám hộ của người đó, theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự, có quyền yêu cầu Tòa án buộc người không tự nguyện thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng phải thực hiện nghĩa vụ đó.

 2. Cá nhân, cơ quan, tổ chức sau đây, theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự, có quyền yêu cầu Tòa án buộc người không tự nguyện thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng phải thực hiện nghĩa vụ đó:

 a) Người thân thích;

 b) Cơ quan quản lý nhà nước về gia đình;

 c) Cơ quan quản lý nhà nước về trẻ em;

 d) Hội liên hiệp phụ nữ.

 3. Cá nhân, cơ quan, tổ chức khác khi phát hiện hành vi trốn tránh thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng có quyền đề nghị cơ quan, tổ chức quy định tại các điểm b, c và d khoản 2 Điều này yêu cầu Tòa án buộc người không tự nguyện thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng phải thực hiện nghĩa vụ đó.

 Một số câu hỏi về nuôi con khi ly hôn

 Con dưới 1 tuổi có được ly hôn ? Con dưới 12 tháng tuổi có được ly hôn không ?Con dưới 36 tháng tuổi có được ly hôn không

 Khoản 3 Điều 51 Luật HN&GĐ 2014 quy định: 3. Chồng không có quyền yêu cầu ly hôn trong trường hợp vợ đang có thai, sinh con hoặc đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi.

 Như vậy, người chồng không có quyền yêu cầu ly hôn khi con dưới 1 tuổi. Tuy nhiên, pháp luật chỉ hạn chế quyền yêu cầu ly hôn của người chồng mà không hạn chế quyền yêu cầu ly hôn của người vợ khi con dưới 1 tuổi và ly hôn thuận tình. Do đó, người vợ vẫn có quyền yêu cầu ly hôn khi con dưới 1 tuổi. Khi con hơn 12 tháng tuổi thì người chồng không còn hạn chế quyền ly hôn nữa.

  Ly hôn con dưới 1 tuổi ở với ai ? ly hôn con dưới 36 tháng tuổi ở với ai ? ly hôn con dưới 3 tuổi ở với ai ? Ly hôn con 4 tuổi ở với ai

 Khoản 2,3 Điều 81 Luật HN&GĐ 2014 quy định:

 2. Vợ, chồng thỏa thuận về người trực tiếp nuôi con, nghĩa vụ, quyền của mỗi bên sau khi ly hôn đối với con; trường hợp không thỏa thuận được thì Tòa án quyết định giao con cho một bên trực tiếp nuôi căn cứ vào quyền lợi về mọi mặt của con; nếu con từ đủ 07 tuổi trở lên thì phải xem xét nguyện vọng của con.

 3. Con dưới 36 tháng tuổi được giao cho mẹ trực tiếp nuôi, trừ trường hợp người mẹ không đủ điều kiện để trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con hoặc cha mẹ có thỏa thuận khác phù hợp với lợi ích của con.

 Như vậy, trừ trường hợp vợ chồng có thảo thuận khác hoặc người mẹ không đủ điều kiện để trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con thì con dưới 36 tháng tuổi do mẹ trực tiếp nuôi dưỡng.

 Con trên 3 tuổi thì Tòa án quyết định giao con cho một bên trực tiếp nuôi căn cứ vào quyền lợi về mọi mặt của con; nếu con từ đủ 07 tuổi trở lên thì phải xem xét nguyện vọng của con.

 Ly hôn khi có 2 con nhỏ dưới 3 tuổi ? Ly hôn khi có 2 đứa con? Bố mẹ ly hôn con theo ai ?

 Con dưới 36 tháng tuổi được giao cho mẹ trực tiếp nuôi, trừ trường hợp người mẹ không đủ điều kiện để trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con hoặc cha mẹ có thỏa thuận khác phù hợp với lợi ích của con.

 Nwh vậy, nếu có 2 con nhỏ dưới 3 tuổi mà người mẹ vẫn đủ điều kiện nuôi cả 2 con thì Tòa án quyết định giao cả 2 con cho mẹ nuôi và người bố có nghĩa vụ cấp dưỡng nuôi con. Trường hợp con trên 36 tháng tuổi thì tòa án có thể giao cho mỗi người nuôi một con.

 Điều kiện nuôi con khi ly hôn

 Các điều kiện để xem xét được nuôi con gồm

 -Điều kiện về kinh tế để nuôi con

 -Điều kiện về sức khỏe trông nom, chăm sóc,

 -Điều kiện về tình cảm, thời gian, kiến thức nuôi dưỡng, giáo dục con

 Tòa án sẽ căn cứ vào các điều kiện này để quyết định giao con cho bố hay mẹ nuôi thì con sẽ đảm bảo quyền lợi cho con.

 Quý khách có nhu cầu tư vấn pháp luật về hôn nhân và gia đình hãy liên hệ với Luật DeHa để được tư vấn và cung cấp dịch vụ luật sư tư vấn pháp luật về hôn nhân và gia đình. Xin cảm ơn./.

  

  

  

 tag: sao chia trợ là bao nhiêu tối thiểu tiền chưa