– Bản sao Chứng minh thư nhân dân hoặc bản sao hộ chiếu của nguyên đơn và bị đơn;

 – Các giấy tờ chứng minh về tài sản: Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở…

 – Bản sao giấy khai sinh của các con.

 Như vậy, Giấy đăng ký kết hôn là giấy tờ không thể thiếu trong hồ sơ ly hôn, do đó trường hợp không có bản chính giấy đăng ký kết hôn thì cần nộp kèm bản sao hoặc trích lục kết hôn.

 Trường hợp ly hôn nhưng mà bị mất giấy chứng nhận kết hôn, không có bản chính, bản sao giấy đăng ký kết hôn thì bên yêu cầu ly hôn cần nộp kèm trích lục hộ tịch về đăng ký kết hôn.

 Căn cứ Điều 63 Luật Hộ tịch năm 2014, quy định về cấp bản sao trích lục hộ tịch về sự kiện hộ tịch đã đăng ký:

 Điều 63. Cấp bản sao trích lục hộ tịch về sự kiện hộ tịch đã đăng ký

 Cá nhân không phụ thuộc vào nơi cư trú có quyền yêu cầu Cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu hộ tịch cấp bản sao trích lục hộ tịch về sự kiện hộ tịch của mình đã được đăng ký.

 Điều 64. Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch

 1. Người yêu cầu cấp bản sao trích lục hộ tịch trực tiếp hoặc thông qua người đại diện gửi tờ khai theo mẫu quy định cho Cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu hộ tịch.

 Trường hợp cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đề nghị cấp bản sao trích lục hộ tịch của cá nhân thì gửi văn bản yêu cầu nêu rõ lý do cho Cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu hộ tịch.

 2. Ngay sau khi nhận được yêu cầu, nếu đủ điều kiện thì Cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu hộ tịch cấp bản sao trích lục hộ tịch cho người yêu cầu.

 Như vậy, bạn có thể yêu cầu Ủy ban nhân dân cấp xã nơi bạn đã đăng ký hộ tịch để xin cấp trích lục bản sao giấy chứng nhận đăng ký kết hôn.

 Sau khi đã có trích lục bản sao giấy đăng ký kết hôn do Ủy ban nhân dân xã cấp, bạn tiến hành nộp đơn xin ly hôn theo quy định của Luật hôn nhân và gia đình, trích lục bản sao giấy đăng ký kết hôn có giá trị pháp lý như Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn bản gốc.

 .Quý khách có nhu cầu tư vấn pháp luật về hôn nhân và gia đình hãy liên hệ với Luật DeHa để được tư vấn và cung cấp dịch vụ luật sư tư vấn pháp luật về hôn nhân và gia đình. Xin cảm ơn./.