Sửa nhà có cần xin giấy phép không

 Sửa nhà có cần xin giấy phép không

 Căn cứ theo Khoản 2 Điều 89 Luật Xây dựng 2014, khi sửa chữa, cải tạo nhà ở có tới 2 trường hợp được miễn giấy phép xây dựng, bao gồm:

 1. Công trình sửa chữa, cải tạo, lắp đặt thiết bị bên trong công trình không làm thay đổi kết cấu chịu lực, không làm thay đổi công năng sử dụng, không làm ảnh hưởng tới môi trường, an toàn công trình.

 2. Công trình sửa chữa, cải tạo làm thay đổi kiến trúc mặt ngoài không tiếp giáp với đường trong đô thị có yêu cầu về quản lý kiến trúc.

 Đối với các trường hợp sửa chữa, cải tạo nhà ở mà có những thay đổi như thay đổi kết cấu chịu lực, công năng sử dụng hay làm ảnh hưởng tới môi trường, an toàn công trình, thay đổi kiến trúc mặt ngoài không tiếp giáp với đường trong đô thị có yêu cầu về quản lý kiến trúc thì bắt buộc phải có giấy phép xây dựng.

 Như vậy, tùy từng trường hợp sửa nhà mà có thể phải xin giấy phép hoặc không phải xin giấy phép. Trường hợp phải xin giấy phép thì thực hiện theo thủ tục dưới đây.

 Thủ tục xin giấy phép sửa chữa nhà

 Hồ sơ xin giấy phép sửa nhà được quy định tại Điều 47 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP như sau:

 1. Đơn đề nghị cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo công trình, nhà ở riêng lẻ theo Mẫu số 01 Phụ lục II Nghị định này.

 2. Một trong những giấy tờ chứng minh về quyền sở hữu, quản lý, sử dụng công trình, nhà ở riêng lẻ theo quy định của pháp luật.

 3. Bản vẽ hiện trạng của các bộ phận công trình dự kiến sữa chữa, cải tạo đã được phê duyệt theo quy định có tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ các bản vẽ của hồ sơ đề nghị cấp phép sửa chữa, cải tạo và ảnh chụp (kích thước tối thiểu 10 x 15 cm) hiện trạng công trình và công trình lân cận trước khi sửa chữa, cải tạo.

 4. Hồ sơ thiết kế sửa chữa, cải tạo tương ứng với mỗi loại công trình theo quy định tại Điều 43 hoặc Điều 46 Nghị định này.

 5. Đối với các công trình di tích lịch sử – văn hóa và danh lam, thắng cảnh đã được xếp hạng thì phải có văn bản chấp thuận về sự cần thiết xây dựng và quy mô công trình của cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa.”.

 Chi phí xin giấy phép sửa chữa nhà ở đâu

  • Hà Nội : 75.000 đ / Giấy Phép
  • Hồ Chí Minh : 50.000 đ / Giấy Phép
  • Đà Nẵng : 50.000 đ / Giấy Phép
  • Nghệ An : 50.000 đ / Giấy Phép

 Dịch vụ xin giấy phép sửa nhà

 Quý khách có nhu cầu xin giấy phép sửa chữa, cải tạo công trình, nhà ở hãy liên hệ với Luật DeHa để được hỗ trợ. Xin cảm ơn./.