Thủ tục làm giấy phép hành nghề y

 Giấy phép chứng chỉ hành nghề là gì

 Chứng chỉ hành nghề là văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc hội nghề nghiệp cấp cho cá nhân có đủ trình độ chuyên môn và kinh nghiệm nghề nghiệp theo quy định của pháp luật để hoạt động trong một ngành, nghề nhất định nào đó.

 Điều kiện cấp giấy phép hành nghề y

 Người đề nghị xin cấp giấy chứng chỉ hành nghề là người Việt Nam cần đáp ứng điều kiện sau:

 – Đã có văn bằng giấy chứng nhận hành nghề khám bệnh, chữa bệnh  hợp pháp bao gồm: Văn bằng chuyên môn liên quan đến y tế được cấp hoặc công nhận tại Việt Nam; Giấy chứng nhận là lương y; Giấy chứng nhận là người có bài thuốc gia truyền hoặc có phương pháp chữa bệnh gia truyền.

 – Phải có văn bản xác nhận đã trải qua thời gian thực hành tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bao gồm nội dung về thời gian, năng lực chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp, trừ trường hợp là lương y, người có bài thuốc gia truyền hoặc có phương pháp chữa bệnh gia truyền. Người đứng đầu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có trách nhiệm xác nhận bằng văn bản cho người đã thực hành tại cơ sở của mình.

 + Để được cấp chứng chỉ hành nghề bác sĩ phải có 18 tháng thực hành tại bệnh viện, viện nghiên cứu có giường bệnh.

 + Để được cấp chứng chỉ hành nghề y sỹ phải thực hành 12 tháng tại bệnh viện.

 – Phải có giấy chứng nhận hoặc xác nhận của tổ chức y tế có thẩm quyền cấp đáp ứng đủ điều kiện về sức khỏe để hành nghề khám bệnh, chữa bệnh và còn giá trị sử dụng.

 – Không thuộc trường hợp đang trong thời gian bị cấm hành nghề, cấm làm công việc liên quan đến chuyên môn y,  dược như: cá nhân mất năng lực hành vi dân sự; đang chấp hành một bản án, quyết định của Tòa án; đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang trong thời gian chấp hành bản án hình sự, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh; đang trong thời gian bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên có liên quan đến chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh.

 Thủ tục làm giấy phép hành nghề y

 Hồ sơ xin giấy phép hành nghề 

 – Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề theo Mẫu 01 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 109/2016/NĐ-CP kèm hai ảnh 04×06 cm được chụp trên nền trắng trong thời gian không quá 06 tháng tính đến ngày nộp đơn;

 – Bản sao có chứng thực hoặc công chứng các văn bằng hoặc giấy chứng nhận trình độ chuyên môn đối với lương y hoặc giấy chứng nhận bài thuốc gia truyền hoặc phương pháp chữa bệnh gia truyền do Bộ trưởng Bộ Y tế hoặc Giám đốc Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cấp hợp pháp hoặc văn bằng cử nhân y khoa do nước ngoài cấp …. các văn bằng theo Khoản 2 Điều 5 Nghị định 109/2016/NĐ-CP.

 – Giấy xác nhận quá trình thực hành hợp pháp do người đứng đầu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh xác nhận bằng văn bản về quá trình thực hành cho người đã thực hành tại cơ sở của mình theo mẫu 02 phụ lục I ban hành kem theo Nghị định 109/2016/NĐ-CP.

 – Phiếu lý lịch tư pháp do Sở tư pháp nơi cư trú của người đề nghị xin cấp;

 – Giấy chứng nhận đủ sức khoẻ để hành nghề do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có đủ điều kiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế cấp;

 – Bản photo hộ khẩu thường trú và chứng minh nhân dân công chứng hoặc chứng thực.

 – Sơ yếu lý lịch theo Mẫu 03 Phụ lục I Nghị định 109/2016/NĐ-CP có xác nhận của thủ trưởng đơn vị nơi công tác hoặc có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi thường trú.

 Trình tự thực hiện thủ tục cấp giấy phép hành nghề

 Bước 1: Nộp hồ sơ xin cấp giấy phép hành nghề

 Những đối tượng là người đề nghị cấp chứng chỉ thuộc đối tượng tại các Điểm a, b, c Khoản 1 Điều 26 Luật Khám bệnh, chữa bênh 2009 gửi hồ sơ nêu trên về Bộ y tế. Những người đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề làm việc tại các cơ sở khám bệnh, chữa bàn trên địa bàn quản lý cử Sở y tế. Trường hợp đối tượng không làm việc ở bất kỳ cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nào thì nộp hồ sơ về Sở y tế nơi đối tượng xin cấp chứng chỉ đăng kí thường trú.

 Bước 2: Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ

 Sau khi tiếp nhận hồ sơ thì cơ quan gửi Phiếu tiếp nhận hồ sơ cho người đề nghị. Trường hợp nộp trực tiếp thì cơ quan tiếp nhận nhận và gửi ngay cho người đề nghị phiếu tiếp nhận. Trường hợp gửi qua đường bưu điện thì tỏng thời gian 2 ngày tình từ thời điểm cơ quan tiếp nhận được hồ sơ phải gửi lai cho người đề nghị.

 Bước 3: Xử lý hồ sơ

  Trong thời hạn 20 ngày, kể từ thời điểm cơ quan tiếp nhận hồ sơ hợp lề thì Bộ Y tế sẽ xem xét và thẩm định hồ sơ để cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh, cụ thể :

 – Trường hợp đủ hồ sơ và điều kiện theo quy định sẽ cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh thì trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày có biên bản thẩm định, cơ quan tiếp nhận hồ sơ cấp  chứng chỉ hành nghề.

 – Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ thì trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ, Cơ quan phải có văn bản thông báo cho người đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề để hoàn chỉnh hồ sơ. Trường hợp không đủ điều kiện để cấp chứng chỉ hành nghề, Bộ Y tế sẽ có văn bản trả lời và nêu lý do.

 Bước 4 : Trả kết quả

 Trả chứng chỉ hành nghề cho người đề nghị: Gửi hồ sơ qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Bộ Y tế hoặc sở y tế tới người đề nghị.

  

  

  

  

 tag: tra dược giấy phép hành nghề y