Thành lập công ty đấu giá

 Công ty đấu giá là một loại hình doanh nghiệp chuyên bán hàng hóa hoặc dịch vụ bằng hình thức đấu giá. Công ty bán các mặt hàng thông qua một đấu giá viên, người này thường là thành viên của công ty. Quá trình đặt giá thầu và mua có thể được thực hiện trực tuyến hoặc trực tiếp và thường có đối tượng là những người mua tiềm năng.

 Các công ty đấu giá thường bán các mặt hàng như đồ nội thất, đồ sưu tầm, đồ cổ, ô tô, bất động sản và tác phẩm nghệ thuật để đặt tên cho một số ít.

Điều kiện thành lập công ty đấu giá

 Công ty đấu giá phải đáp ứng những điều kiện như công ty thông thường ngoài ra

 • Doanh nghiệp đấu giá tư nhân có chủ doanh nghiệp là đấu giá viên, đồng thời là Giám đốc doanh nghiệp.
 • Công ty đấu giá hợp danh có ít nhất một thành viên hợp danh là đấu giá viên, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc của công ty đấu giá hợp danh là đấu giá viên.

 Đấu giá viên bao gồm các tiêu chuẩn sau:

 • Công dân Việt Nam thường trú tại Việt Nam, tuân thủ Hiến pháp và pháp luật, có phẩm chất đạo đức tốt
 • Có bằng tốt nghiệp đại học hoặc trên đại học thuộc một trong các chuyên ngành luật, kinh tế, kế toán, tài chính, ngân hàng
 • Tốt nghiệp khóa đào tạo nghề đấu giá quy định tại Điều 11 của Luật Đấu giá tài sản 2016 , trừ trường hợp được miễn đào tạo nghề đấu giá quy định tại Điều 12 của Luật Đấu giá tài sản 2016
 • Đạt yêu cầu kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá.

Thủ tục thành lập công ty đấu giá tài sản

 Hồ sơ đăng ký thành lập công ty đấu giá

 • Giấy đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề đấu giá;
 • Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu bằng tốt nghiệp đại học hoặc bằng trên đại học thuộc một trong các chuyên ngành luật, kinh tế, kế toán, tài chính, ngân hàng;
 • Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu giấy chứng nhận tốt nghiệp đào tạo nghề đấu giá;
 • Văn bản xác nhận đạt yêu cầu kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá;
 • Phiếu lý lịch tư pháp;
 • Một ảnh màu cỡ 3 cm x 4 cm.

 Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp quyết định cấp Chứng chỉ hành nghề đấu giá; trường hợp từ chối phải thông báo lý do bằng văn bản

 Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và phục vụ.