Thành lập công ty cơ khí

 Việc thành lập công ty cơ khí là một dấu mốc quan trọng trong lịch sử thế giới. Đó là một bước ngoặt trong sự phát triển của công nghiệp và là một trong những sự kiện quan trọng nhất trong lịch sử loài người.

Một số ngành nghề kinh doanh trong lĩnh vực cơ khí.

 • Sản xuất sắt, thép, gang;
 • Sản xuất các cấu kiện kim loại;
 • Sản xuất thiết bị truyền thông;
 • Sản xuất linh kiện điện tử;
 • Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại….

Điều kiện thành lập công ty cơ khí

 Đối với công ty cơ khí thì điều kiện thành lập như công ty thông thường, tuy nhiên một vài ngành nghề đòi hỏi phải có giấy phép hành nghề.

Thủ tục thành lập công ty cơ khí

 Chuẩn bị hồ sơ:

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
 • Điều lệ công ty.
 • Danh sách thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; danh sách cổ đông sáng lập và danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty cổ phần.
 • Bản sao các giấy tờ sau đây: Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, cổ đông, thành viên sáng lập, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (trường hợp nhà đầu tư nước ngoài)

 Thủ tục thành lập công ty

 • Số lượng hồ sơ nộp: 01 bộ
 • Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc trực tuyến qua Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp hoặc thông qua hệ thống bưu chính công ích.
 • Cơ quan tiếp nhận: Sở Kế hoạch và đầu tư
 • Thời gian thực hiện: Trong thời gian 03 ngày làm việc sau khi xác nhận hồ sơ hợp lệ

 Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và phục vụ.