Thành lập công ty sản xuất

 Công ty sản xuất là một xu hướng mới trong ngành đang trở nên phổ biến từ vài năm trở lại đây. Họ thường được biết đến với sự sáng tạo và đổi mới.

Thành lập cơ sở sản xuất hay công ty

 Cơ sở sản xuất:

 “Cơ sở sản xuất là cơ sở kinh doanh sản xuất hàng hóa và bán cho người bán buôn, người bán lẻ hoặc trực tiếp cho khách hàng”.

 Công ty:

 “Công ty là một pháp nhân được tạo ra bởi một đạo luật nhằm tham gia vào các hoạt động thương mại hoặc công nghiệp vì lợi nhuận.”

 Cơ sở sản xuất chịu trách nhiệm về tất cả các hoạt động liên quan đến thiết kế, sản xuất và phân phối sản phẩm và dịch vụ. Họ cũng cung cấp hỗ trợ và dịch vụ cho khách hàng, chẳng hạn như dịch vụ chăm sóc khách hàng và dịch vụ bảo hành.

 Thành lập cơ sở sản xuất hoặc công ty là một quá trình lâu dài và tẻ nhạt. Nó đòi hỏi đầu tư đáng kể về thời gian và nguồn lực. Tuy nhiên trái ngọt của 2 mô hình này sẽ làm bạn hạnh phúc

Thủ tục thành lập công ty sản xuất

 Chuẩn bị hồ sơ:

  • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
  • Điều lệ công ty.
  • Danh sách thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; danh sách cổ đông sáng lập và danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty cổ phần.
  • Bản sao các giấy tờ sau đây: Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, cổ đông, thành viên sáng lập, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (trường hợp nhà đầu tư nước ngoài)

 Thủ tục thành lập công ty

  • Số lượng hồ sơ nộp: 01 bộ
  • Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc trực tuyến qua Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp hoặc thông qua hệ thống bưu chính công ích.
  • Cơ quan tiếp nhận: Sở Kế hoạch và đầu tư
  • Thời gian thực hiện: Trong thời gian 03 ngày làm việc sau khi xác nhận hồ sơ hợp lệ

 Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và phục vụ.

  

  

  

  

 Tag: mở công ty sản xuất