Thành lập công ty hợp danh

 Công ty hợp danh là công ty do hai người trở lên làm chủ sở hữu. Các thành viên hợp danh thường là đồng sở hữu của công ty, nghĩa là họ có phần lãi và lỗ bằng nhau. Quan hệ đối tác có thể được thiết lập theo nhiều cách, nhưng thông thường nhất là liên quan đến hai người đã kinh doanh cùng nhau hoặc đã đồng ý làm việc cùng nhau trong một dự án.

 Công ty hợp danh là công ty được thành lập bởi hai hay nhiều hội viên gọi là hội viên đích danh

 

Điều kiện thành lập công ty hợp danh

  • Phải có ít nhất 02 thành viên là chủ sở hữu chung của công ty, ngoài ra công ty còn có thêm các thành viên góp vốn
  • Các thành viên phải không là các đối tượng cấm thành lập doanh nghiệp theo quy định Điều 18 Luật doanh nghiệp 2014
  • Thành viên hợp danh là cá nhân và chịu trách nhiệm vô hạn, toàn bộ tài sản của mình.
  • Vốn điều lệ phụ thuộc vào ngành nghề kinh doanh

Quy trình thủ tục thành lập công ty hợp danh

 Căn cứ luật doanh nghiệp 2014, quy trình các bước thành lập công ty hợp danh bao gồm:

 Nộp hồ sơ ở Sở kế hoạch và đầu tư nơi doanh nghiệp có trụ sở chính hoặc nộp qua Công thông tin đăng ký doanh nghiệp.

 Trong vòng 03 ngày, cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ xem xét tính hợp lệ của hồ sơ. Cơ quan sẽ thông báo các vấn đề mà hồ sơ mắc phải nếu có

 Nếu hồ sơ hợp lệ và xem xét đủ các điều kiện được cấp giấy phép kinh doanh thì tiến hành cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Hồ sơ thành lập công ty hợp danh

  • Đơn đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
  • Điều lệ doanh nghiệp.
  • Danh sách thành viên công ty hợp danh.
  • Bản sao CCCD hoặc CMTND hoặc Hộ chiếu của các thành viên công ty.
  • Đối với nhà đầu tư nước ngoài thì phải thêm bản sao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
  • Giấy ủy quyền cho Deha law thực hiện dịch vụ thành lập doanh nghiệp.

 Khách hàng có nhu cầu thành lập công ty hợp danh, hãy liên hệ với chúng tôi để được phục vụ.