Thông tin công ty chứng khoán bos

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BOS
 Tên quốc tế BOS SECURITIES JOINT STOCK COMPANY
 Tên viết tắt BOS
 Mã số thuế 0102669368
 Địa chỉ Tầng 25, Tòa nhà văn phòng 265 Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
 Người đại diện HƯƠNG TRẦN KIỀU DUNG ( sinh năm 1978 – Hồ Chí Minh)
 Điện thoại 02439368366
 Ngày hoạt động 2008-03-03

Ngành nghề kinh doanh

Ngành
6612 Môi giới hợp đồng hàng hoá và chứng khoán
Chi tiết: Môi giới chứng khoán; môi giới chứng khoán phái sinh
6619 Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Tư vấn đầu tư chứng khoán; tự doanh chứng khoán; tự doanh chứng khoán phái sinh; bảo lãnh phát hành chứng khoán; Hoạt động lưu ký, thanh toán bù trừ và đăng ký chứng khoán; Dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh của mình và khách hàng môi giới của mình

  

  

  

  

  

 Tag: cp công ty chứng khoán bos