Link đọc cảm xúc là kẻ thù số một của thành công

 Cảm xúc có sức mạnh để tạo ra hoặc phá vỡ một công ty. Khi nói đến dịch vụ khách hàng, khách hàng luôn đúng.

 Để đạt được thành công trong bất kỳ ngành nào, bạn cần phải kiềm chế được cảm xúc của mình đồng thời có khả năng suy nghĩ rõ ràng và hành động quyết đoán.

 Cảm xúc rất mạnh mẽ và chúng có thể chiếm lấy lý trí của chúng ta. Khi trải qua cảm xúc, chúng ta khó có thể suy nghĩ logic và đưa ra quyết định hợp lý.

 Cảm xúc là kẻ thù số một của thành công phiên bản đặc biệt 2018 gồm những bài nói chuyện, bài viết, bài phỏng vấn nổi tiếng của TS Lê Thẩm Dương có tác động lớn đến giới trẻ trong thời gian vừa qua liên quan đến việc hướng nghiệp, chọn nghề nghiệp, học tập, nghiên cứu, lao động, chọn vợ/chồng, thái độ sống tích cự Sách được chia thành 7 phần: Chào bạn, Tân Sinh Viên; Thất nghiệp là tín hiệu tuyệt vời; Cái gì không mua được bằng tiền?; Chọn vợ/chồng theo hàm số hay biến số?; Hàm số của tình yêu hạnh phúc; Phân loại tính cách bằng MBTI; Bài học cuộc sống – TS Lê Thẩm Dương khuyên đọc.

 Link mua sách cảm xúc là kẻ thù số một của thành công: https://tiki.vn/cam-xuc-la-ke-thu-so-mot-cua-thanh-cong-p4364625.html

Cảm xúc là kẻ thù số một của thành công pdf

 https://www.dtv-ebook.com/doc-truyen/cam-xuc-la-ke-thu-so-1-cua-thanh-cong-le-tham-duong_11982.12044.html

  

  

  

  

  

 Tag: 1 la 2 thông minh phúc download review tuệ yếu tố trọng ở đâu ebook tiki (bản biệt) tải & epub fahasa