Thông tin công ty tài chính mirae asset

CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN MIRAE ASSET (VIỆT NAM)
 Tên quốc tế MIRAE ASSET FINANCE COMPANY (VIET NAM) LIMITED
 Tên viết tắt CÔNG TY TÀI CHÍNH MIRAE ASSET
 Mã số thuế 0311132506
 Địa chỉ 91 Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
 Người đại diện LEE JAYONG
 Điện thoại (08) 7300 7777
 Ngày hoạt động 2011-09-08
 Quản lý bởi Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh

Ngành nghề kinh doanh

Ngành
6419 Hoạt động trung gian tiền tệ khác
Chi tiết: 1. Huy động vốn dưới các hình thức sau đây: – Phát hành chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu, trái phiếu để huy động vốn của tổ chức; – Vay vốn của tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính trong nước và nước ngoài theo quy định pháp luật. 2. Cấp tín dụng dưới các hình thức sau đây: – Cho vay, bao gồm cả cho vay trả góp, cho vay tiêu dùng; – Phát hành thẻ tín dụng. 3. Các hoạt động khác: – Làm đại lý kinh doanh bảo hiểm; – Cung ứng dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính, đầu tư; – Tiếp nhận vốn ủy thác của Chính phủ, tổ chức, cá nhân để cấp tín dụng được phép theo quy định của Ngân hàng nhà nước; -Góp vốn, mua cổ phần theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

  

  

  

  

  

  

  

 Tag: tnhh mtv địa hàn công ty tài chính mirae asset