Nghiên cứu thị trường doanh nghiệp nhằm mục đích gì

Nghiên cứu thị trường doanh nghiệp nhằm mục đích gì

 Nghiên cứu thị trường doanh nghiệp nhằm mục đích:

 – Nghiên cứu nhu cầu của khác hàng đối với hàng hóa mà doanh nghiệp kinh doanh. Từ đó có lựa chọn phù hợp để kinh doanh.

 – Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến việc mua hàng, động cơ mua hàng, tiêu dùng của khách hàng.

 – Dựa vào các yếu tố trên giúp doanh nghiệp xây dựng quy trình phục vụ khách hàng, có kế hoạch thu hút khách hàng đến với doanh nghiệp.