Đăng ký nhãn hiệu quốc tế là gì – Thủ tục đăng ký nhãn hiệu quốc tế

Đăng ký nhãn hiệu quốc tế là gì

 Đăng ký nhãn hiệu quốc tế là quá trình bảo vệ một ý tưởng, tên hoặc biểu tượng xác định một sản phẩm hoặc dịch vụ thuộc về một công ty cụ thể.

 Đăng ký nhãn hiệu quốc tế là một quá trình nộp đơn đăng ký nhãn hiệu ở các quốc gia khác nhau. Nhãn hiệu là một từ, biểu tượng hoặc thiết kế để xác định nguồn gốc của hàng hóa và dịch vụ. Khi nhãn hiệu được đăng ký ở quốc gia nào thì nhãn hiệu đó sẽ bảo vệ chủ sở hữu ở quốc gia đó.

Thỏa ước madrid về đăng ký quốc tế nhãn hiệu

 Hệ thống Madrid là một hệ thống đăng ký quốc tế nhãn hiệu do Văn phòng quốc tế thuộc Tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) quản lý, ra đời để tạo điều kiện thuận lợi cho việc đăng ký nhãn hiệu cùng một lúc tại nhiều quốc gia trên thế giới (Người nộp đơn có thể tìm kiếm các thông tin liên quan đến Hệ thống theo địa chỉ https://www.wipo.int/madrid/en/). Hệ thống này được điều chỉnh bởi hai văn bản pháp lý chính: Thỏa ước Madrid và Nghị định thư Madrid. Việt Nam đã tham gia Thỏa ước Madrid và Nghị định thư Madrid nên các doanh nghiệp Việt Nam có thể nộp đơn vào các quốc gia là thành viên của cả hai văn kiện trên.

Thủ tục đăng ký nhãn hiệu quốc tế

 Đơn đăng ký có thể nộp trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện tới trụ sở Cục Sở hữu trí tuệ tại Hà Nội hoặc 2 Văn phòng đại diện của Cục tại TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.

 Cục Sở hữu trí tuệ có trách nhiệm chuyển đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu cho Văn phòng quốc tế trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được đủ tài liệu hợp lệ theo quy định.

 Hồ sơ bao gồm:

  • Bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí (trường hợp nộp phí, lệ phí qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản của Cục Sở hữu trí tuệ)
  • Tờ khai theo mẫu
  • Đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu theo mẫu
  • Mẫu nhãn hiệu và danh mục hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu

  

  

  

  

 Tag: hộ thương