Luật hình sự là gì

Luật hình sự là gì

 Luật Hình sự là một ngành luật trong hệ thống pháp luật quy định tội phạm, xác định hình phạt với các tội phạm nhằm đấu tranh chống tội phạm, loại trừ mọi hành vi nguy hiểm cho xã hội. Luật Hình sự bao gồm hệ thống những quy phạm pháp luật do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành, xác định những hành vi nguy hiểm cho xã hội nào là tội phạm, đồng thời quy định hình phạt đối với những tội phạm ấy.

Đối tượng điều chỉnh của luật hình sự

 Đối tượng điều chỉnh của luật hình sự là quan hệ xã hội phát sinh giữa Nhà nước và người phạm tội khi tội phạm xảy ra. Ngành luật hình sự điều chỉnh mối quan hệ này bằng việc xác định rõ quyền và nghĩa vụ pháp lí của hai chủ thể, đó là Nhà nước và người phạm tội

Phương pháp điều chỉnh của luật hình sự

 Phương pháp điều chỉnh của ngành luật hình sự là phương pháp mệnh lệnh- phục tùng. Theo đó, Nhà nước, trong quan hệ pháp luật hình sự, có quyền buộc người phạm tội phải chịu TNHS, chịu hình phạt- biện pháp cưỡng chế Nhà nước nghiêm khắc nhất, người phạm tội không có cách nào khác ngoài nghĩa vụ tuân thủ.

Ví dụ về quan hệ pháp luật hình sự

 Ví dụ hành vi cướp tài sản là quan hệ pl hình sự. Vì khi thực hiện hành vi cướp tài sản thì sẽ bị xử lý theo quy định của pl hình sự

Giáo trình luật hình sự

 Nội dung cơ bản của Giáo trình bao gồm: khái niệm, nguyên tắc, nhiệm vụ, các đạo luật của Luật Hình sự; tội phạm, cấu thành tội phạm; khách thể, chủ thể của tội phạm; mặt khách quan, mặt chủ quan của tội phạm; các giai đoạn thực hiện tội phạm; đồng phạm; các tình tiết loại trừ tính chất nguy hiểm cho xã hội của hành vi; trách nhiệm hình sự và hình phạt; hệ thống hình phạt; quyết định hình phạt; miễn, giảm trách nhiệm hình sự và xóa án tích; trách nhiệm hình sự đối với người chưa thành niên phạm tội.

 Mua tại: https://tiki.vn/giao-trinh-luat-hinh-su-viet-nam-phan-chung-p1987841.html

Bình luận khoa học bộ luật hình sự 2015 pdf

 Sách bình luận khoa học Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017)

 

Nhận định đúng sai luật hình sự

 Đồng phạm phức tạp là phạm tội (phạm tội) có tổ chức?

 => Nhận định này Sai. Vì hai khái niệm này không đồng nhất, đồng phạm phức tạp là khái niệm rộng hơn một tội có tổ chức.

 Người bị toà án tuyên phạt 5 năm tù là người phạm tội thuộc loại tội nghiêm trọng.

 => Nhận định này Sai. Có thể là tội rất nghiêm trọng, nhưng có nhiều tình tiết giảm nhẹ theo Điều 46 thì sẽ được hưởng hình phạt nhẹ hơn quy định của bộ luật (Điều 47).

 Phòng vệ quá sớm là vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng?

 => Nhận định này Sai. Vì phòng vệ quá sớm khi chưa có sự tấn công nguy hiểm hoặc sự tấn công chưa có nguy cơ xãy ra ngay tức khắc mà 1 người đã gây thiệt hại cho người khác, bởi họ cho rằng người này sẽ tấn công mình. Trong trường hợp này chưa đủ cơ sở làm phát sinh quyền phòng vệ nếu không được thừa nhận phòng vệ chính đáng.

 Người thực hành không bao giờ thực hiện tội phạm thông qua hành vi của người khác?

 => Nhận định này Sai. Vì có 2 loại người thức hành (tự mình và không tự mình)

 Xem thêm tại: https://hocluat.vn/cau-hoi-nhan-dinh-dung-sai-mon-luat-hinh-su/

  

  

  

  

  

  

  

 Tag: phần chung việt nam quốc tế to tụng riêng 2017 mới sách 331 đinh văn quế 341 219 260 sửa đổi bổ sung 138 download 202 267 2009 tập 194 232 285 230 1999 115 (phần chung) 281 360 349 134 355 file câu hỏi đáp môn 3