Thủ tục xin giấy phép nhập khẩu

 Giấy phép xuất nhập khẩu là gì

 Giấy phép xuất nhập khẩu là một văn bản liên quan đến một hàng hóa nào đó đạt tiêu chuẩn có thể xuất hoặc nhập khẩu theo nhiều con đường và các phương tiện vận chuyển khác nhau.

 Giấy phép xuất khẩu tiếng anh là gì

 Giấy phép xuất khẩu: Export Licences

 Giấy phép nhập khẩu tiếng anh là gì

 Giấy phep nhập khẩu: Import licences

 Thủ tục xin giấy phép nhập khẩu

 Hồ sơ xin giấy phép xuất nhập khẩu

 Theo khoản 1 Điều 9 Nghị định 69/2018/NĐ-CP, hồ sơ cấp giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu các loại hàng hóa phải xin giấy phép bao gồm:

 – Văn bản đề nghị cấp giấy phép của thương nhân: 1 bản chính.

 – Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 1 bản sao có đóng dấu của thương nhân.

 – Các giấy tờ, tài liệu liên quan theo quy định của pháp luật.

 Quy trình thực hiện:

  Thương nhân gửi 1 bộ hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc trực tuyến (nếu có áp dụng) đến bộ, cơ quan ngang bộ có thẩm quyền cấp giấy phép.

 – Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, đúng quy định hoặc cần bổ sung tài liệu giải trình, trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, bộ, cơ quan ngang bộ thông báo để thương nhân hoàn thiện hồ sơ.

 – Trừ trường hợp pháp luật có quy định khác về thời hạn cấp giấy phép, trong thời hạn tối đa 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, đúng quy định, bộ, cơ quan ngang bộ có văn bản trả lời thương nhân.

 – Trường hợp pháp luật có quy định về việc bộ, cơ quan ngang bộ có thẩm quyền cấp giấy phép phải trao đổi ý kiến với các cơ quan liên quan, thời hạn xử lý hồ sơ tính từ thời điểm nhận được ý kiến trả lời của cơ quan liên quan.

 – Việc cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép, cấp lại giấy phép do mất, thất lạc thực hiện theo nguyên tắc sau:

 + Thương nhân chỉ phải nộp các giấy tờ liên quan đến nội dung cần sửa đổi, bổ sung.

 + Thời gian cấp sửa đổi, bổ sung, cấp lại không dài hơn thời gian cấp giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu.

 + Trường hợp từ chối sửa đổi, bổ sung, cấp lại giấy phép, bộ, cơ quan ngang bộ có văn bản trả lời, nêu rõ lý do.

 – Bộ, cơ quan ngang bộ căn cứ quy định tại Nghị định và quy định pháp luật có liên quan ban hành hoặc trình cơ quan có thẩm quyền ban hành các quy định chi tiết về hồ sơ cấp giấy phép và công bố cơ quan, tổ chức, địa chỉ tiếp nhận hồ sơ cấp giấy phép của thương nhân.

 Xin giấy phép nhập khẩu ở đâu

 Tùy từng loại hàng hóa cần xin giấy phép xuất nhập khẩu mà cpw quan có thẩm quyền khác nhau.

 Dịch vụ xin giấy phép nhập khẩu

 Quý khách có nhu cầu xin giấy phép xuất nhập khẩu hãy liên hệ với Luật DeHa để được tư vấn. Xin cảm ơn./.

  Danh mục hàng hóa phải xin giấy phép xuất khẩu

Hàng hóa xuất khẩu Hình thức quản lý
1 Hóa chất và sản phẩm có chứa hóa chất. Thực hiện theo quy định của Luật Hóa chất và các Nghị định quy định chi tiết thi hành.
Hóa chất Bảng 2, hóa chất Bảng 3 theo Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 38/2014/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ về quản lý hóa chất thuộc diện kiểm soát của Công ước cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng và phá hủy vũ khí hóa học. Thực hiện theo quy định của Nghị định 38/2014/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ.
Tiền chất công nghiệp. Giấy phép xuất khẩu.
2 Khoáng sản (trừ khoáng sản làm vật liệu xây dựng). Ban hành danh mục xuất khẩu có điều kiện, quy định điều kiện hoặc tiêu chuẩn.
3 Tiền chất thuốc nổ, vật liệu nổ công nghiệp. Giấy phép xuất khẩu.
4 Các loại hàng hóa xuất khẩu theo hạn ngạch do nước ngoài quy định.(Bộ Công Thương công bố phù hợp với thỏa thuận hoặc cam kết quốc tế của Việt Nam với nước ngoài). Giấy phép xuất khẩu.
5 Hàng cần kiểm soát xuất khẩu theo quy định của Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, do Bộ Công Thương công bố cho từng thời kỳ. Giấy phép xuất khẩu.
6 Hàng hóa áp dụng chế độ cấp giấy phép xuất khẩu tự động: Bộ Công Thương công bố danh Mục hàng hóa áp dụng chế độ cấp giấy phép xuất khẩu tự động cho từng thời kỳ và tổ chức cấp phép theo quy định hiện hành về cấp phép. Giấy phép xuất khẩu tự động.

 4.1 Danh mục hàng hóa phải xin giấy phép xuất khẩu thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế

A Hàng hóa xuất khẩu Hình thức quản lý
1 Thuốc phải kiểm soát đặc biệt. Giấy phép xuất khẩu.
2 Nguyên liệu làm thuốc là dược chất hướng thần, dược chất gây nghiện, tiền chất dùng làm thuốc. Giấy phép xuất khẩu.
3 Dược liệu thuộc danh mục loài, chủng loại dược liệu quý, hiếm, đặc hữu phải kiểm soát. Giấy phép xuất khẩu.
4 Thuốc, nguyên liệu làm thuốc, trừ dược liệu thuộc danh mục loài, chủng loại dược liệu quý, hiếm, đặc hữu phải kiểm soát, thuốc phải kiểm soát đặc biệt, nguyên liệu làm thuốc là dược chất hướng thần, dược chất gây nghiện, tiền chất dùng làm thuốc. Được xuất khẩu theo nhu cầu không phải xác nhận đơn hàng.
5 Thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế theo quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm đã công bố hợp quy. Được xuất khẩu theo nhu cầu không phải xác nhận đơn hàng.
6 Trang thiết bị y tế. Được xuất khẩu theo nhu cầu không phải xác nhận đơn hàng.
7 Hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế. Được xuất khẩu theo nhu cầu không phải xác nhận đơn hàng.
8 Mỹ phẩm. Được xuất khẩu theo nhu cầu không phải xác nhận đơn hàng.

 4.2 Danh mục hàng hóa phải xin giấy phép xuất khẩu thuộc phạm vi quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

A Hàng hóa xuất khẩu Hình thức quản lý
1 Vàng nguyên liệu. Giấy phép xuất khẩu.

 Các loại giấy phép xuất nhập khẩu

 3.1 Đối với hàng hóa thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương

Hàng hóa nhập khẩu
1 Hàng hóa cần kiểm soát nhập khẩu theo quy định của Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên do Bộ Công Thương công bố cho từng thời kỳ.
2 Hàng hóa áp dụng chế độ cấp giấy phép nhập khẩu tự động: Bộ Công Thương công bố danh Mục hàng hóa áp dụng chế độ cấp giấy phép nhập khẩu tự động cho từng thời kỳ và tổ chức cấp phép theo quy định hiện hành về cấp phép.
3 Hàng hóa áp dụng chế độ hạn ngạch thuế quan:a) Muối.

 b) Thuốc lá nguyên liệu.

 c) Trứng gia cầm.

 d) Đường tinh luyện, đường thô.

4 Hóa chất và sản phẩm có chứa hóa chất.
Hóa chất Bảng 2, hóa chất Bảng 3 theo Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 38/2014/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ về quản lý hóa chất thuộc diện kiểm soát của Công ước cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng và phá hủy vũ khí hóa học.
Tiền chất công nghiệp.
5 Tiền chất thuốc nổ, vật liệu nổ công nghiệp.
6 Nguyên liệu thuốc lá, sản phẩm thuốc lá, giấy vấn điếu thuốc lá; máy móc, thiết bị chuyên ngành sản xuất thuốc lá và phụ tùng thay thế.

 3.1 Đối với hàng hóa thuộc thuộc phạm vi quản lý của Bộ Giao Thông Vận Tải

B Hàng hóa nhập khẩu
1 Pháo hiệu các loại cho an toàn hàng hải.

 3.3 Đối với hàng hóa thuộc phạm vi quản lý Của Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn

B Hàng hóa nhập khẩu
1 Thuốc thú y và nguyên liệu sản xuất thuốc thú y đăng ký nhập khẩu lần đầu vào Việt Nam.
2 Chế phẩm sinh học, vi sinh học, hóa chất dùng trong thú y đăng ký nhập khẩu lần đầu vào Việt Nam.
3 a) Thuốc bảo vệ thực vật chưa có trong Danh Mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam để tạm nhập, tái xuất hoặc nhập khẩu để sản xuất tại Việt Nam nhằm Mục đích xuất khẩu theo hợp đồng đã ký với nước ngoài;b) Thuốc bảo vệ thực vật để xông hơi khử trùng chứa hoạt chất methyl bromide và các hoạt chất có độ độc cấp tính loại I, II theo Hệ thống hài hòa toàn cầu về phân loại và ghi nhãn hóa chất (GHS);

 c) Thuốc bảo vệ thực vật chưa có trong Danh Mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam nhập khẩu để khảo nghiệm nhằm Mục đích đăng ký thuốc bảo vệ thực vật;

 d) Thuốc bảo vệ thực vật chưa có trong Danh Mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam nhập khẩu để thử nghiệm, nghiên cứu; sử dụng trong các dự án của nước ngoài tại Việt Nam; thuốc bảo vệ thực vật làm hàng mẫu, hàng phục vụ triển lãm, hội chợ và sử dụng trong một số trường hợp đặc biệt theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

 đ) Thuốc trong Danh Mục thuốc bảo vệ thực vật cấm sử dụng tại Việt Nam nhưng nhập khẩu để làm chất chuẩn.

4 Giống vật nuôi ngoài danh Mục được phép sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam; côn trùng các loại chưa có ở Việt Nam; tinh, phôi của giống vật nuôi nhập khẩu lần đầu vào Việt Nam.
5 Giống cây trồng, sinh vật sống thuộc lĩnh vực bảo vệ thực vật và các vật thể khác trong danh Mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật phải phân tích nguy cơ dịch hại trước khi nhập khẩu vào Việt Nam.
6 Giống cây trồng chưa có trong danh Mục giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam nhập khẩu để nghiên cứu, khảo nghiệm, sản xuất thử hoặc nhập khẩu với Mục đích hợp tác quốc tế, để làm mẫu tham gia triển lãm, làm quà tặng hoặc để thực hiện các Chương trình, dự án đầu tư.
7 Thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi; thức ăn thủy sản và nguyên liệu sản xuất thức ăn thủy sản ngoài danh Mục được phép lưu hành tại Việt Nam.
8 Phân bón chưa được công nhận lưu hành tại Việt Nam trong các trường hợp sau:a) Phân bón để khảo nghiệm;

 b) Phân bón chuyên dùng cho sân thể thao, khu vui chơi giải trí;

 c) Phân bón chuyên dùng của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài để phục vụ cho sản xuất trong phạm vi của doanh nghiệp; sử dụng trong các dự án của nước ngoài tại Việt Nam;

 d) Phân bón làm quà tặng; làm hàng mẫu;

 đ) Phân bón tham gia hội chợ, triển lãm;

 e) Phân bón nhập khẩu để sản xuất phân bón xuất khẩu;

 g) Phân bón phục vụ nghiên cứu khoa học;

 h) Phân bón làm nguyên liệu để sản xuất phân bón.

9 Nguồn gen của cây trồng, vật nuôi, vi sinh phục vụ nghiên cứu, trao đổi khoa học, kỹ thuật.
10 a) Mẫu vật động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm từ tự nhiên thuộc Phụ lục I CITES không vì Mục đích thương mại.b) Mẫu vật động vật, thực vật hoang dã nguy cấp từ tự nhiên thuộc Phụ lục II, III CITES; và mẫu vật động vật, thực vật hoang dã nguy cấp thuộc các Phụ lục CITES có nguồn gốc nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng, trồng cây nhân tạo.
11 a) Nguyên liệu sản xuất chế phẩm sinh học, vi sinh học, hóa chất, chất xử lý cải tạo môi trường trong nuôi trồng thủy sản.
b) Sản phẩm hoàn chỉnh có trong Danh Mục được phép lưu hành tại Việt Nam hoặc có trong Danh Mục sản phẩm nhập khẩu có Điều kiện.
c) Sản phẩm hoàn chỉnh chưa có tên trong Danh Mục được phép lưu hành tại Việt Nam hoặc có trong Danh Mục sản phẩm nhập khẩu có Điều kiện.
12 a) Giống thủy sản được nhập khẩu thông thường.
b) Giống thủy sản nhập khẩu có Điều kiện.
c) Giống thủy sản chưa có trong danh Mục được phép nhập khẩu thông thường lần đầu tiên nhập khẩu vào Việt Nam.
13 a) Thủy sản sống làm thực phẩm có trong danh Mục được nhập khẩu thông thường.
b) Thủy sản sống làm thực phẩm ngoài danh Mục các loài thủy sản sống được nhập khẩu làm thực phẩm tại Việt Nam,

 3.4 Đối với hàng hóa thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài Nguyên và Môi Trường

B Hàng hóa nhập khẩu
1 Phế liệu.

 3.5 Đối với hàng hóa thuộc phạm vi quản lý của Bộ Thông Tin và Truyền Thông

B Hàng hóa nhập khẩu
1 Các loại ấn phẩm (sách, báo, tạp chí, tranh, ảnh, lịch).
2 Tem bưu chính, ấn phẩm tem bưu chính và các mặt hàng tem bưu chính.
3 Hệ thống chế bản chuyên dùng ngành in.
4 Máy in các loại: ốp-xét (offset), flexo, ống đồng, letterpress, máy in lưới (lụa); Máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu.
5 Sản phẩm an toàn thông tin mạng, bao gồm:a) Sản phẩm kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin mạng;

 b) Sản phẩm giám sát an toàn thông tin mạng;

 c) Sản phẩm chống tấn công, xâm nhập.

 3.6 Đối với hàng hóa thuộc phạm vi quản lý của Bộ Văn Hóa, Thể Thao và Du Lịch

B Hàng hóa nhập khẩu
1 Tác phẩm điện ảnh, tác phẩm nghệ thuật biểu diễn và sản phẩm nghe nhìn khác, được ghi trên mọi chất liệu.
2 Tác phẩm mỹ thuật, tác phẩm nhiếp ảnh.
3 Máy, thiết bị trò chơi điện tử có cài đặt Chương trình trò chơi điện tử; máy, thiết bị trò chơi điện tử có cài đặt Chương trình trò chơi điện từ có thưởng và bàn, thiết bị trò chơi chuyên dùng casino.
4 Đồ chơi trẻ em.

 3.7 Đối với hàng hóa thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y Tế

B Hàng hóa nhập khẩu
1 Thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành, trừ thuốc phải kiểm soát đặc biệt.
2 Nguyên liệu làm thuốc là dược chất đã có giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam.
3 Nguyên liệu làm thuốc là dược chất để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam.
4 Trang thiết bị y tế đã có số lưu hành.
5 Hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn, dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế đã có giấy phép lưu hành.
6 Thuốc phải kiểm soát đặc biệt.
7 Nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt.
8 Thuốc chưa có giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam.
9 Nguyên liệu làm thuốc chưa có giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam, trừ nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt.
10 Chất chuẩn, bao bì tiếp xúc trực tiếp với thuốc.
11 Thực phẩm nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế theo quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm.
12 Trang thiết bị y tế chưa có số lưu hành nhập khẩu để nghiên cứu khoa học hoặc kiểm nghiệm hoặc hướng dẫn sử dụng, sửa chữa trang thiết bị y tế.
13 Trang thiết bị y tế chưa có số lưu hành nhập khẩu để phục vụ Mục đích viện trợ.
14 Trang thiết bị y tế chưa có số lưu hành nhập khẩu để sử dụng cho Mục đích chữa bệnh cá nhân.
15 Hóa chất, chế phẩm nhập khẩu để nghiên cứu.
16 Chế phẩm nhập khẩu phục vụ Mục đích viện trợ; sử dụng cho Mục đích đặc thù khác (là quà biếu, cho, tặng hoặc trên thị trường không có sản phẩm và phương pháp sử dụng phù hợp với nhu cầu sử dụng của tổ chức, cá nhân xin nhập khẩu).
17 Mỹ phẩm.

 3.8 Đối với hàng hóa thuộc phạm vi quản lý của Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam

B Hàng hóa nhập khẩu
1 Vàng nguyên liệu.