Giấy phép đào tạo nghề

 Giấy phép đào tạo nghề

 Giấy phép dạy nghề chính là giấy phép hoạt động giáo dục nghề nghiệp. Một trung tâm, trường hợc được mở ra mà muốn được thực hiện hoạt động dạy nghề thì phải xin giấy phép thành lập tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

 Xin giấy phép đào tạo nghề

 Hồ sơ xin giấy phép đào tạo nghề

 -Đơn đề nghị thành lập trung tâm dạy nghề tư thục;

 – 7 quyển Đề án thành lập trung tâm dạy nghề, trong đó có xác định rõ sự cần thiết thành lập trung tâm, mục tiêu đào tạo nghề, tổ chức bộ máy và những điều kiện đảm bảo cho hoạt động của trung tâm, các kế hoạch và tiến độ thực hiện đề án, hiệu quả kinh tế – xã hội.

 – Chương trình dạy nghề cho các nghề được tổ chức đào tạo;

 – Dự kiến số lượng cán bộ giáo viên đảm bảo phù hợp với quy mô, trình độ cho mỗi nghề đào tạo của trung tâm;

 – Sơ yếu lý lịch của người dự kiến làm giám đốc;

 – Dự thảo về Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm.

 – Văn bản xác nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà hay văn bản thỏa thuận của cơ quan có thẩm quyền về quyền sử dụng đất lâu dài để xây dựng trung tâm hay hợp đồng thuê nhà xưởng đất đai (tối thiểu 5 năm).

 – Văn bản xác nhận của ngân hàng (nơi tổ chức đề nghị thành lập trung tâm dạy nghề mở tài khoản) về số dư tiền gửi của tổ chức đề nghị thành lập trung tâm và cam kết chỉ sử dụng để đầu tư xây dựng trung tâm và chi phí cho những hoạt động thường xuyên của trung tâm sau khi được thành lập.

 – Văn bản cam kết của giám đốc trung tâm về việc đảm bảo cơ sở vật chất cho hoạt động của trung tâm dạy nghề có xác nhận của Hội đồng thẩm định đối với những trung tâm dạy nghề trực thuộc các doanh nghiệp đang hoạt động cùng ngành nghề đăng ký đào tạo.

 Quy trình thực hiện thủ tục xin giấy phép đào tạo nghề

 – Cơ sở nộp hồ sơ đăng ký trực tiếp hoặc trực tuyến đến Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi cơ sở có trụ sở chính  Trường hợp đăng ký phân hiệu/cơ sở đào tạo khác không cùng tỉnh thì cơ sở nộp hồ sơ đăng ký tại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi có phân hiệu/cơ sở đào tạo khác

 – Trong thời hạn 10 ngày làm việc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức kiểm tra và cấp cấp giấy dạy nghề theo quy định. Trường hợp không đủ điều kiện thì cơ sở sẽ được gửi thông báo nêu rõ lý do.

 Xin giấy phép đào tạo nghề ở đâu

  Đối với trường cao đẳng sẽ do Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy nghề, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cấp giấy dạy nghề

 2. Đối với trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp sẽ do Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội các tỉnh cấp giấy dạy nghề