Thủ tục xin giấy phép nhập khẩu hóa chất

 Nhập khẩu hóa chất có cần giấy phép

 Căn cứ khoản 1 Điều 12 Nghị định 113/2017/NĐ-CP, các doanh nghiệp, tổ chức tiến hành nhập khẩu hoá chất công nghiệp bắt buộc phải có giấy phép được cấp bởi cơ quan có thẩm quyền.

 Danh mục hóa chất phải xin giấy phép nhập khẩu

 Danh mục hóa chất cần khai báo khi nhập khẩu được quy định tại Nghị định 113/2017/NĐ-CP.

 Thủ tục xin giấy phép nhập khẩu hóa chất

 Hồ sơ chủ yếu để xin Giấy phép nhập khẩu hóa chất

 –        Đơn khai báo hóa chất nguy hiểm nhập khẩu;

 –        Đơn đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu hóa chất (theo mẫu);

 –        Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

 –        Hợp đồng nhập khẩu hóa chất (bản sao hợp lệ);

 –        Bản chỉ dẫn an toàn hóa chất (MSDS) – Bản nguyên gốc và bản dịch Tiếng Việt;

 –        Bộ chứng từ gửi hàng của nhà cung cấp hóa chất;

 –        Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hàng hoá là hoá chất độc hại và sản phẩm có hoá chất độc hại;

 Quy trình xin giấy phép nhập khẩu hóa chất bộ công thương

 –        Các tổ chức đề nghị xác nhận khai báo hóa chất nguy hiểm nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Cục Hóa chất (Bộ Công Thương);

 –        Cục Hóa chất kiểm tra tính hợp lệ, đầy đủ của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ, Cục Hóa chất thông báo bằng văn bản cho tổ chức để hoàn chỉnh hồ sơ;

 –        Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Cục Hóa chất thẩm tra nội dung hồ sơ. Nếu hồ sơ đáp ứng đủ điều kiện, trong thời hạn 15 ngày làm việc, Cục Hóa chất cấp giấy xác nhận cho tổ chức. Nếu hồ sơ không đáp ứng đủ điều kiện, Cục Hóa chất trả lời bằng văn bản cho tổ chức, nêu rõ lý do không cấp.