Cách đăng ký thương hiệu youtube

 YouTube là một nền tảng phổ biến nơi mọi người tải video lên và chia sẻ tác phẩm sáng tạo của họ. Tuy nhiên, không phải tất cả những người sáng tạo nội dung đều nhận thức được tầm quan trọng của việc đăng ký nhãn hiệu.

 Nếu bạn muốn bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của mình, bạn cần phải thực hiện các hành động pháp lý chống lại bất kỳ công ty hoặc cá nhân nào đang vi phạm nhãn hiệu của bạn.

 Nếu bạn chưa đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, thương hiệu kênh YouTube của mình với Cục SHTT, bạn có thể bị kiện dẫn tới tệ nhất có thể bị mất kênh youtube

Cách đăng ký thương hiệu youtube

 Chuẩn bị hồ sơ:

  • 02 Tờ khai đăng ký nhãn hiệu cho kênh Youtube bằng tiếng Việt theo mẫu;
  • 05 Mẫu nhãn hiệu kèm theo;
  • Văn bản ủy quyền nếu ủy quyền cho Tổ chức đại diện SHCN nộp đơn;
  • Chứng từ nộp phí, lệ phí;
  • Các tài liệu khác (nếu có).

Quy trình thủ tục đăng ký nhãn hiệu tên kênh Youtube

  • Nộp đơn nhận về 01 bản gốc Tờ khai đăng ký nhãn hiệu có dấu nhận đơn và số đơn của Cục SHTT.
  • Thẩm định hình thức trong 1 tháng
  • Công bố đơn hợp lệ trên Công báo SHCN trong 2 tháng
  • Thẩm định nội dung trong 9 tháng