Chữ ký số hsm là gì

 Chữ ký số hsm là gì

 Chữ ký số HSM viết tắt của Hardware Security Module. Là thiết bị vật lý chứa cặp khóa chứng thư số như USB token. nhưng có tính xác thực mạnh và xử lý mật mã. HSM thường được sản xuất dưới dạng một card PCI cắm vào máy tính hoặc một thiết bị độc lập có kết nối mạng.

 Với HSM thì khách hàng phải ký online chứ không thể ký offline được như usb token.

 Khi sử dụng chữ ký số HSM, khách hàng sẽ được đăng ký và tạo lập một tài khoản như các trang mạng xã hội thông thường, sau đó thực hiện ký số trực tuyến qua mạng Internet. Còn đối với USB Token, khi người dùng muốn sử dụng, họ phải cắm trực tiếp USB Token. Vậy nên khách hàng sẽ không cần mang thiết bị phần cứng theo

 Chữ ký số HSM có thể được ký bởi nhiều người cùng 1 lúc, tốc độ ký nhanh hơn usb token đến hàng trăm lần, rất phù hợp với doanh nghiệp lớn.