Lỗi không tìm thấy chữ ký số

 Hãy cùng deha law tìm hiểu cách khắc phục “Lỗi không tìm thấy chữ ký số hoặc chữ ký số không đúng”

 Tại sao không tìm thấy chữ ký số

 Do chưa cắm usb, cắm nhiều usb, chưa cài driver hoặc driver bị lỗi trong quá trình sử dụng, nhập sai mã pin

 Cách khắc phục lỗi không tìm thấy chữ ký số

 Bước 1: Cắm thử lại USB xem có được không, nếu không được thì chuyển bước 2

 Bước 2: Cài lại driver chữ ký số

 Bước 3: Kiểm tra xem có cắm 2 usb không.

 

  

  

  

  

  

 Tag: đúng ko trên trang thuedientu về báo thông sửa khi nộp thuế điện tử xử lý và ứng tờ khai