Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài

 Khi nói đến đầu tư nước ngoài, Việt Nam có một số yếu tố mà nhiều nhà đầu tư rất yêu thích trước khi đưa ra quyết định.

 – Đầu tiên, hãy đảm bảo rằng quốc gia đó có nền kinh tế ổn định và không gặp bất kỳ vấn đề lớn nào về thương mại toàn cầu hoặc bất ổn tài chính.

 – Thứ hai, hãy đảm bảo rằng quốc gia đó có thuế suất và luật lệ tốt để bạn không bị đánh thuế nhiều hơn những gì công ty của bạn đưa ra.

 – Thứ ba, hãy đảm bảo rằng quốc gia đó có một môi trường pháp lý thuận lợi để đảm bảo công ty của bạn đang hoạt động ở mức tối đa.

 Tương lai của doanh nghiệp fdi Việt Nam không chỉ là về thương mại. Nó cũng là về sự hợp tác và đổi mới.

 

Hình thức công ty có vốn đầu tư nước ngoài

 Nhà đầu tư nước ngoài có thể thành lập công ty với một trong hai hình thức công ty sau:

  • Thành lập công ty 100 vốn đầu tư nước ngoài
  • Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài và vốn của nhà đầu tư trong nước

 Tuy  nhiên, nhà đầu tư nước ngoài cần lưu ý có những vực nhà đầu tư nước ngoài không được thành lập công ty 100 vốn đầu tư nước ngoài mà phải liên doanh với nhà đầu tư trong nước.

Điều kiện thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài

 Nhà đầu tư nước ngoài, bao gồm cá nhân và tổ chức nước ngoài, được thành lập công ty tại Việt Nam theo quy định pháp luật, trước khi thành lập công ty, nhà đầu tư nước ngoài phải có dự án đầu tư và thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định pháp luật. Ngoài ra, nhà đầu tư phải đáp ứng được các điều kiện sau:

 – Được sở hữu vốn điều lệ không hạn chế, trừ các trường hợp sau:

 + Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại công ty niêm yết, công ty đại chúng, tổ chức kinh doanh chứng khoán và các quỹ đầu tư chứng khoán theo quy định của pháp luật về chứng khoán.

 + Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa hoặc chuyển đổi sở hữu theo hình thức khác thực hiện theo quy định của pháp luật về cổ phần hóa và chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước.

 + Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài không thuộc hai trường hợp trên thì thực hiện theo quy định khác của pháp luật có liên quan và điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

 – Hình thức đầu tư, phạm vi hoạt động, đối tác Việt Nam tham gia thực hiện hoạt động đầu tư và điều kiện khác theo quy định của điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

Thủ tục thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài

 Trước khi thực hiện thủ tục thành lập công ty có vốn nước ngoài, nhà đầu tư  nước ngoài phải thực hiện thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

 Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

  • Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư;
  • Đề xuất dự án đầu tư bao gồm các nội dung: nhà đầu tư thực hiện dự án, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ đầu tư, nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án;
  • Đối với nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân: Bản sao chứng minh nhân dân/ thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân + Xác nhận số dư tài khoản tương ứng với vốn dự định thành lập công ty fdi
  • Đối với nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức: Bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức; Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư; Hồ sơ chứng minh trụ sở công ty: Hợp đồng thuê nhà, Bản sao công chứng giấy tờ nhà đất của bên cho thuê: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy phép xây dựng; nếu bên cho thuê là công ty: cần cung cấp thêm bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có chức năng kinhd oanh bất động sản; Đối với dự án có thuê đất của nhà nước cần nộp thêm: Đề xuất nhu cầu sử dụng đất; trường hợp dự án không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao thỏa thuận thuê địa điểm hoặc tài liệu khác xác nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư; Đối với dự án có sử dụng công nghệ thuộc Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ cần nộp thêm: Giải trình về sử dụng công nghệ đối với dự án đầu tư đối với dự án có sử dụng công nghệ thuộc Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ gồm các nội dung: tên công nghệ, xuất xứ công nghệ, sơ đồ quy trình công nghệ; thông số kỹ thuật chính, tình trạng sử dụng của máy móc, thiết bị và dây chuyền công nghệ chính;

 Trình tự, thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư: Nhà đầu tư nước ngoài kê khai trực tuyến các thông tin về dự án đầu tư trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài. Trong vòng 15 ngày kể từ ngày kê khai trực tuyến, doanh nghiệp nộp hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đầu tư bản giấy đến cơ quan đăng ký đầu tư. Doanh nghiệp sẽ được cấp tài khoản để truy cập vào hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài để tra cứu và theo dõi quá trình xử lý hồ sơ. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hợp lệ, cơ quan đăng ký đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư và nêu rõ lý do.

 Sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tư nộp hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đăng ký thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tới Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và đầu tư.

Hồ sơ thành lập doanh nghiệp 100 vốn nước ngoài

 – Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;

 – Điều lệ công ty;

 – Danh sách thành viên/cổ đông (đối với công ty tnhh 2 thành viên trở lên; công ty cổ phần)

 – Bản sao chứng thực giấy tờ cá nhân của cổ đông, thành viên công ty

 – Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

 Trong vòng 3 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ đăng ký thành lập công ty fdi theo giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hợp lệ, phòng đăng ký kinh doanh sẽ cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có công ty có vốn đầu tư nước ngoài. Doanh nghiệp khắc dấu và nộp thông báo sử dụng mẫu dấu tới phòng đăng ký kinh doanh

 Lưu ý sau khi thành lập công ty có vốn nước ngoài: trong vòng 90 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, nhà đầu tư nước ngoài cần tiến hành mở tài khoản chuyển vốn đầu tư để hoàn tất thủ tục góp vốn.

Người nước ngoài được thành lập doanh nghiệp tại việt nam theo luật doanh nghiệp khi

 Theo quy định của Luật Doanh nghiệp, người nước ngoài có thể thành lập công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần tại Việt Nam.

 Để thành lập công ty tại Việt Nam, người nước ngoài trước hết cần phải thực hiện thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư năm 2014.

Phí thành lập công ty 100 vốn nước ngoài

Ngành nghề Giá USD
Ngành dịch vụ 1.000
Thương mại – Xuất nhập khẩu 1.700
Ngành nghề sản xuất 2.500
Ngành nghề có điều kiện 3.000
Dự án trên 300 tỷ Thỏa thuận

Tư vấn thành lập công ty vốn nước ngoài

 Deha law là nhà tư vấn có thể giúp bạn thiết lập doanh nghiệp của bạn ở quốc gia của chúng tôi. Deha law sẽ giúp bạn hiểu luật và quy định của địa phương cũng như tư vấn pháp lý đồng hành cùng doanh nghiệp trên con đường phát triển

 Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và phục vụ.

  

  

  

  

  

 Tag: 100% acc logistics muốn kt07 luattrinam diamond rise loại