Chưa ly hôn có đăng ký kết hôn được không

 Việt Nam là nước theo chế độ một vợ một chồng, nhưng nếu vợ chồng đang ly thân hoặc đang trong quá trình giải quyết ly hôn thì có đăng ký kết hôn với người khác được hay không. Để trả lởi câu hỏi này mời quý khách tham khảo bài viết dưới đây của Luật DeHa.

 Điểm c Khoản 2 Điều 5 Luật hôn nhân và gia đình quy định về Bảo vệ chế độ hôn nhân và gia đình như sau:

 2. Cấm các hành vi sau đây:

 c) Người đang có vợ, có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người khác hoặc chưa có vợ, chưa có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người đang có chồng, có vợ;

 Ngoài ra, Điểm d khoản 1 Điều 8 Luật hôn nhân và gia đình quy định về điều kiện kết hôn như sau:

  1. Nam, nữ kết hôn với nhau phải tuân theo các điều kiện sau đây:

 d) Việc kết hôn không thuộc một trong các trường hợp cấm kết hôn theo quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 2 Điều 5 của Luật này.

 Từ những quy định nêu trên nếu một người chưa ly hôn thì không được đăng ký kết hôn với người khác.

 Trường hợp nếu cá nhân chưa ly hôn mà đăng ký kết hôn hoặc chung sống với người khác như vợ chồng thì bị xử lý như thế nào.

 Theo quy định tại Nghị định 82/2020/NĐ-CP thì việc kết hôn hoặc chung sống với người khác như vợ chồng khi đang có vợ/chồng hợp pháp thì sẽ bị xử phạt như sau:

 Điều 59. Hành vi vi phạm quy định về kết hôn, ly hôn và vi phạm chế độ hôn nhân một vợ, một chồng

 1. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

 a) Đang có vợ hoặc đang có chồng mà kết hôn với người khác, chưa có vợ hoặc chưa có chồng mà kết hôn với người mà mình biết rõ là đang có chồng hoặc đang có vợ;

 b) Đang có vợ hoặc đang có chồng mà chung sống như vợ chồng với người khác;

 c) Chưa có vợ hoặc chưa có chồng mà chung sống như vợ chồng với người mà mình biết rõ là đang có chồng hoặc đang có vợ;

 d) Kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng giữa người đã từng là cha, mẹ nuôi với con nuôi, cha chồng với con dâu, mẹ vợ với con rể, cha dượng với con riêng của vợ, mẹ kế với con riêng của chồng;

 đ) Cản trở kết hôn, yêu sách của cải trong kết hôn hoặc cản trở ly hôn.

 2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

 a) Kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng giữa những người cùng dòng máu về trực hệ hoặc giữa những người có họ trong phạm vi ba đời;

 b) Kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng giữa cha, mẹ nuôi với con nuôi;

 c) Cưỡng ép kết hôn hoặc lừa dối kết hôn; cưỡng ép ly hôn hoặc lừa dối ly hôn;

 d) Lợi dụng việc kết hôn để xuất cảnh, nhập cảnh, cư trú, nhập quốc tịch Việt Nam, quốc tịch nước ngoài; hưởng chế độ ưu đãi của Nhà nước hoặc để đạt được mục đích khác mà không nhằm mục đích xây dựng gia đình;

 đ) Lợi dụng việc ly hôn để trốn tránh nghĩa vụ tài sản, vi phạm chính sách, pháp luật về dân số hoặc để đạt được mục đích khác mà không nhằm mục đích chấm dứt hôn nhân.

 3. Biện pháp khắc phục hậu quả:

 Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm quy định tại các điểm d và đ khoản 2 Điều này.

 Ngoài ra, hành vi này còn có thể bị xử lý hình sự quy định tại Điều 182 Bộ luật hình sự 2015 như sau:

 Điều 182. Tội vi phạm chế độ một vợ, một chồng

 1. Người nào đang có vợ, có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người khác hoặc người chưa có vợ, chưa có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người mà mình biết rõ là đang có chồng, có vợ thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cảnh cáo, phạt cải tạo không giam giữ đến 01 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 01 năm:

 a) Làm cho quan hệ hôn nhân của một hoặc hai bên dẫn đến ly hôn;

 b) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này mà còn vi phạm.

 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

 a) Làm cho vợ, chồng hoặc con của một trong hai bên tự sát;

 b) Đã có quyết định của Tòa án hủy việc kết hôn hoặc buộc phải chấm dứt việc chung sống như vợ chồng trái với chế độ một vợ, một chồng mà vẫn duy trì quan hệ đó.

 Quý khách có nhu cầu tư vấn pháp luật về hôn nhân và gia đình hãy liên hệ với Luật DeHa để được tư vấn và cung cấp dịch vụ luật sư tư vấn pháp luật về hôn nhân và gia đình. Xin cảm ơn./.

  

  

  

  

  

 Tag: chưa ly hôn có đăng ký kết hôn được không