cách viết bản tự khai ly hôn

Khi vợ chồng ly hôn, Tòa án sẽ yêu cầu vợ, chồng viết bản tự khai về quan hệ hôn nhân, tài sản, con cái…..vậy cách viết bản tự khai ly hôn như thế nào hãy tham khảo bài viết dưới đây.

Mẫu bản tự khai trong ly hôn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                 ……., ngày ……. tháng …….. năm ……

BẢN TỰ KHAI

 

Kính gửi: Tòa án nhân dân …………………………………………………..

Tôi là: ………………………………………       Sinh ngày: ……………………….

Số CMND: …………………   Cấp ngày: ………………    Tại: ……………………

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: …………………………………………………….

………………………………………………………………………………………..

Là nguyên đơn/ bị đơn trong vụ án ly hôn theo thông báo thụ lý số: …../……/ TLST – HNGĐ ngày……. tháng ……. năm ……….

Vụ án hiện đang được Tòa án nhân dân …………….thụ lý, giải quyết theo quy định pháp luật.

Bằng văn bản này tôi trình bày ý kiến của mình đối với yêu cầu khởi kiện như sau:

            Thứ nhất, về quan hệ hôn nhân

Ngày…….tháng……năm , chúng tôi kết hôn tại UBND xã ……………….. và được UBND xã cấp Giấy chứng nhận kết hôn số……….Trong thời gian đầu, chúng tôi sinh sống hạnh phúc, tuy nhiên, gần đây chúng tôi thường xuyên mâu thuẫn, gây gổ với nhau vì những bất đồng trong cuộc sống.

Hiện nay, cuộc sống vợ chồng chúng tôi ngày càng bất hòa, mâu thuẫn ngày càng trầm trọng, hôn nhân không còn hạnh phúc. Nay tình cảm của tôi với ………………….

không còn, do đó, ly hôn là cách để chúng tôi có cuộc sống tự do cho mỗi người.

Vậy, tôi đề nghị Tòa án cho chúng tôi được ly hôn.

Thứ hai, về con chung

Trong quá trình hôn nhân chúng tôi có …. con chung là cháu ………………….

sinh ngày: ………………… Nay chúng tôi ly hôn, tôi đề nghị Quí Tòa án xem xét cho tôi được nuôi cháu …………………………………. để không làm ảnh hưởng đến việc học hành cũng như đi lại của cháu và yêu cầu …………………………… cấp dưỡng theo quy định của pháp luật.

Thứ ba, về tài sản chung

Chúng tôi không có tài sản chung nên không yêu cầu Tòa án giải quyết.

Thứ tư, về nợ chung

Chúng tôi không có nợ chung nên không yêu cầu Tòa án giải quyết.

Trên đây là toàn bộ ý kiến, quan điểm của tôi đối với vụ án ly hôn. Kính mong Tòa án nhân dân giải quyết vụ án theo đúng quy định của pháp luật.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

                                                                                                     Người khai

(Ký và ghi rõ họ tên)

phone zalo messenger