Công Ty Cổ Phần Eastwood Energy tuyển dụng kế toán tổng hợp tại TPHCM

ĐÃ HẾT HẠN TUYỂN DỤNG

 Công Ty Cổ Phần Eastwood Energy

 421/9 Sư Vạn Hạnh nối dài, Phường 12, Quận 10, Tp.hcm

 Mô tả công việc

 Phụ trách và chịu trách nhiệm về mảng kế toán và thuế

 1. Công tác kế toán:

 – Kiểm tra tính chính xác, tính hợp pháp của tất cả các nghiệp vụ kinh tế phát sinh.

 – Căn cứ chứng từ kế toán, cập nhật số liệu, ghi nhận nghiệp vụ kinh tế phát sinh. Việc ghi nhận số liệu kế toán phải chính xác, trung thực, khách quan, kịp thời và liên tục.

 – Kiểm tra, kiểm soát tổng hợp tình hình công nợ của toàn công ty. Trích lập dự phòng rủi ro công nợ.

 – Thực hiện bút toán tổng hợp, chạy giá thành

 – Thực hiện việc in ấn, lưu trữ sổ sách kế toán chi tiết, sổ kế toán tổng hợp theo quý, năm.

 – Phối hợp HCNS kiểm tra, ghi nhận chi phí lương và các khoản trích theo lương.

 – Theo dõi tổng hợp tiến độ thanh toán và quyết toán.

 – Trích chi phí khấu hao TSCĐ, phân bổ chi phí CCDC theo đúng quy định.

 – Kiểm tra theo dõi toàn bộ tài khoản kế toán. Kiểm tra toàn bộ nghiệp vụ kinh tế phát sinh đã ghi nhận tại Công ty.

 – Cung cấp số liệu, tài liệu kế toán cho nội bộ, bên ngoài theo quy định của công ty và theo quy định pháp luật của kế toán.

 – Hướng dẫn nghiệp vụ các phần hành của kế toán.

 2. Công tác thuế:

 – Biểu mẫu, ấn chỉ: đăng ký, phát hành hóa đơn đúng theo quy định về sử dụng hóa đơn.

 – Kê khai báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, chứng từ khấu trừ thuế (nếu có).

 – Kê khai báo cáo thuế, quyết toán thuế;

 – Căn cứ vào bảng lương làm kê khai thuế TNCN hàng tháng, quyết toán thuế TNCN năm.

 – Nộp báo cáo thuế kê khai thuế, quyết toán thuế, nộp thuế theo đúng thời gian quy định của luật quản lý thuế.

 – Làm báo cáo thống kê tháng/năm.

 3. Công việc khác: làm công tác theo nghiệp vụ phần hành, theo chính sách chế độ kế toán mà KTT và Ban Giám Đốc giao.

 Yêu cầu công việc

 • Bắt buộc 3-4 năm kinh nghiệm ở vị trí kế toán tổng hợp

 • Trình độ: Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên thuộc ngành kế toán, kiểm toán, tài chính.

 • Biết tổng hợp và phân tích báo cáo. Thi hành nhiệm vụ chính xác và đúng qui định.

 • Có kiến thức cơ bản về công nghệ, qui trình sản xuất trong công ty.

 • Có năng lực nghiệp vụ kế toán, có khả năng tổng hợp, nắm vững chế độ kế toán.

 • Tự tổ chức, sắp xếp và xây dựng kế hoạch để thực hiện nhiệm vụ được phân công.

 • Sử dụng máy vi tính thành thạo (Excel, Word, phầm mềm kế toán: Misa…).

 Quyền lợi

 • Hưởng lương tháng 13, đánh giá xếp loại.

 • Khám sức khỏe định kỳ hàng năm.

 • Tham gia đầy đủ BHXH & BHYT& BHTN.

 Sẽ được trao đổi cụ thể hơn khi đến phỏng vấn trực tiếp

Đề thi & bài test tuyển dụng kế toán tổng hợp

 1) Ngày 20/06/2014, Công ty kế toán ABC đã kê khai và nộp đầy đủ các loại thuế cảu kỳ tháng 05/2014. Tuy nhiên, đến ngày 29/06/2014, đơn vị quản lý trực tiếp đã gửi công văn yêu cầu Công ty kế toán Deha phải thực hiện nộp thuế GTGT của kỳ thuế tháng 04/2014 và các khoản phải phạt nộp chậm theo qui định. Anh (chị) hãy đề xuất hướng giải quyết trong trường hợp này.

 2) Năm 2014, các nhà đầu tư góp vốn thành lập Công ty kế toán ABC như sau: góp vốn bằng tiền 20 tỷ, góp vốn bằng nhà cửa máy móc 8 tỷ, góp vốn bằng hàng tồn kho 2 tỷ. Chỉ tiêu “Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu” ở dòng tiền từ hoạt động tài chính trên BCLC tiền tệ của DN phản ánh số tiền là:

 a. 30 tỷ b. 28 tỷ c. 22 tỷ d. 20 tỷ

 3) Các nhà đầu tư góp vốn Công ty kế toán Deha góp vốn bằng nhà cửa MMTB 8 tỷ, góp vốn bằng hàng tồn kho 2 tỷ. Mặt khác, DN đã trả tiền mua 1 chiếc xe ô tô tải phục vụ cho việc vận chuyển hàng hóa là 800 triệu. Chỉ tiêu “Tiền để chi mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TSDH khác” ở dòng tiền hoạt động đầu tư trên BCLC tiền tệ của DN phản ánh số tiền là:

 a.10,8 tỷ b.10 tỷ c.8,8 tỷ d.0,8 tỷ

 4) Trong tháng 12/2014, DN có phát sinh TGNH có kỳ hạn 2 tháng bằng ngoại tệ USD. Khoản tiền gửi có kỳ hạn bằng ngoại tệ này được đánh giá lại vào cuối năm tài chính, vì:

 a. là khoản mục tiền tệ

 b. là khoản đầu tư

 c. là tài sản ngắn hạn

 d. khoản mục phi tiền tệ

 5) Công ty xuất bán 1 lô hàng 500 sản phẩm, nhưng bị khách hàng trả lại 200 sản phẩm do lỗi. Vậy kế toán sẽ hạch toán cũng như giải quyết vấn đề này như thế nào?

 6) Công ty có một 1 mặt hàng tồn kho nhiều năm, bây giờ muốn xuất bán thấp hơn giá vốn thì phải làm như thế nào?

  

  

 Tag: tphcm thông nhân viên đề bài test tuyển dụng kế toán tổng hợp tại tphcm