Công ty CP Hạ tầng Viễn thông tuyển dụng kế toán thanh toán tại Hà Nội

TIN ĐĂNG TUYỂN DỤNG ĐÃ HẾT HẠN

 Địa điểm Tầng 2- Tòa nhà X2- 70 Nguyên Hồng- P.Láng Hạ- Q.Đống Đa, Hà Nội

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 • Lập hồ sơ vay vốn cá nhân và các tổ chức tín dụng
 • Lên kế hoạch vay và trả nợ
 • Theo dõi và thanh toán các hợp đồng tín dụng của các cá nhân và tổ chức
 • Tiếp nhận và giải quyết các hồ sơ chi phí văn phòng của công ty
 • Tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thanh quyết toán tạm ứng của CBNV các phòng ban trong công ty
 • Tiếp nhận, giải quyết hồ sơ chi phí lãi vay phải trả của cá nhân
 • Đôn đốc CBNV hoàn ứng công nợ đúng thời hạn.
 • Sắp sếp lưu trữ các hồ sơ đã thanh toán theo chứng từ thu chi, sổ phụ ngân hàng
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Kế Toán Trưởng và Ban Lãnh Đạo
 • Theo dõi và làm các hợp đồng bảo lãnh ngân hàng
 • Lập hồ sơ hạn mức tại các tổ chức tín dụng
 • Hạch toán dữ liệu vào phần mềm

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

 Trình độ: Đại học

 Bằng cấp: Cử nhân

 Chuyên ngành: Tài chính, Kế toán

 Kiến thức chuyên môn:

 – Am hiểu sâu sắc về nghiệp vụ kế toán và các quy trình, quy định công ty

 – Am hiểu sản phẩm, dịch vụ, lĩnh vực, ngành nghề hoạt động

 Kiến thức bổ trợ:

 – Kiến thức cơ bản về tình hình tài chính – kinh tế, luật pháp Việt Nam

 Kỹ năng chuyên môn:

 – Kỹ năng nghiệp vụ kế toán thanh toán

 – Kỹ năng lưu trữ, quản lý hồ sơ, chứng từ

 – Kỹ năng tổng hợp và báo cáo

 Kỹ năng bổ trợ:

 – Kỹ năng giao tiếp và ứng xử,

 – Kỹ năng làm việc theo nhóm

 – Kỹ năng quản lý thời gian (tổ chức, sắp xếp và thực hiện công việc)

 Tin học:

 – Thành thạo tin học văn phòng, thành thạo phần mềm kế toán

 Ngoại ngữ:

 – Tiếng anh giao tiếp

 Thái độ/ Phẩm chất nghề:

 – Trung thực, liêm khiết

 – Cẩn thận, chính xác, chăm chỉ

 – Ham học hỏi

  

  

  

  

  

 Tag: tuyển dụng kế toán thanh toán tại hà nội