Cúng khai trương công ty mới thành lập

 Một buổi lễ là một nghi thức kỷ niệm hoặc kỷ niệm một sự kiện, ví dụ như khai trương một công ty. Nó thường được thực hiện để đánh dấu sự khởi đầu của một dự án kinh doanh mới quan trọng, chẳng hạn như việc mở một văn phòng mới. Trong buổi lễ khai trương, chủ tịch công ty thường sẽ có bài phát biểu và mời khách cắt băng khánh thành hoặc bật đèn. Và trong đó có 1 nghi lễ rất quan trọng đối với văn hóa Việt Nam đó là: cúng khai trương công ty mới thành lập.

Mâm cúng khai trương công ty mới thành lập

 • 3 nén nhang
 • 1 lọ hoa tươi
 • 3 ly rượu trắng
 • 1 con gà luộc hoặc heo sữa quay
 • 2 cây nến
 • Bánh kẹo
 • 1 đĩa gạo
 • 1 mâm ngũ quả
 • 1 đĩa trầu cau
 • 1 bộ lễ vàng mã cúng khai trương
 • 3 – 5  đĩa xôi
 • 3 – 5 chén chè
 • 3 – 5 chén cháo trắng
 • 3 ly nước
 • 1 đĩa muối trắng

Bài cúng khai trương

 Nam mô a di Đà Phật 3 lần

 – Chúng con xin kính lạy chín phương Trời. Chúng con xin kính lạy mười phương Chư Phật.

 – Chúng con xin kính lạy các ngài Ngũ Phương. Ngũ Thổ, Long Mạch, Tài Thần, Định phúc Táo quân, chư vị Tôn thần.

 – Chúng con xin kính lạy các thần linh cai quản trong khu vực này. Tín chủ chúng con là (tên gia chủ) : …………

 Hôm nay là ngày…… tháng …… năm…….,. Tín chủ con thành tâm sắm lễ, quả cau lá trầu, hương đăng hoa quả. Thắp nén tâm nhang dâng lên trước án, lòng thành tâu rằng. Tín chủ con xây cất (hoặc thuê được) một gian hàng (cửa hàng, nhà xưởng, văn phòng…).

 Tại xứ này (ghi rõ địa chỉ): ………Tín chủ con là (chức vụ của người khấn): .…………

 Nay chúng con thành tâm muốn khai trương khởi đầu việc kinh doanh (hoặc sản xuất) phục vụ nhân sinh. Do đó, chúng con chỉnh chu chọn được ngày lành tháng tốt. Chúng con sắm sanh lễ vật, cáo yết tôn thần, dâng cùng bách linh … cúi xin soi xét.

 Chúng con kính mời quan Đương Niên, quan Đương cảnh, quan Thần linh Thổ địa. Định phúc táo quân, các ngài địa chúa Long Mạch, cùng tất cả các. Thần linh cai quản khu vực này.

 Chúng con tín chủ lại xin phổ cáo với các vị Tiền chủ. Hậu chủ cùng chư vị Hương linh, y thảo phụ mộc, ngụ trong khu vực này. Xin mời các vị tới đây thụ hưởng lễ vật, phù trì tín chủ cho chúng con. Làm ăn buôn bán gặp nhiều may mắn, trăm sự thuận lợi.

 Chúng con kính dâng lễ bạc tâm thành trước các ngài. Trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì.

 Nam mô a di Đà Phật 3 lần

 (Văn khấn bài cúng trích trong sách “Văn khấn cổ truyền Việt Nam”)