Nguồn lực của doanh nghiệp là gì – Các nguồn lực của doanh nghiệp

 Nguồn lực của doanh nghiệp rất quan trọng đối với bất kỳ công ty nào. Sử dụng khéo sẽ giúp cho công ty những kỹ năng và kiến thức cần thiết để họ trở nên xuất sắc trong lĩnh vực của mình.

Nguồn lực của doanh nghiệp là gì

 Nguồn lực doanh nghiệp là tất cả các giá trị của doanh nghiệp bao gồm tài sản, năng lực, quy trình tổ chức, thuộc tính, thông tin, kiến thức… Được doanh nghiệp kiểm soát phân bổ nhằm đạt hiệu quả tối đa.

Các nguồn lực của doanh nghiệp

 Ba loại nguồn lực:

  • Nguồn vốn vật chất bao gồm công nghệ, nhà máy, thiết bị, vị trí địa lý
  • Nguồn nhân lực: người lao động, đào tạo, kinh nghiệm, trí tuệ
  • Nguồn vốn tổ chức: hệ thống kế hoạch, đối tác…

Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp erp

 Hệ thống ERP được sử dụng bởi các doanh nghiệp để quản lý hoạt động của họ. Chúng tự động hóa việc thu thập và xử lý dữ liệu, đồng thời giúp các công ty cải thiện hiệu suất kinh doanh của họ.

 ERP là hệ thống hoạch định nguồn lực DN do phần mềm máy tính hỗ trợ và thực hiện các quy trình xử lý một cách tự động, giúp cho DN quản lý các hoạt động chủ chốt, như kế toán, phân tích tài chính, quản lý mua hàng, quản lý tồn kho, hoạch định và quản lý sản xuất, quản lý nhân sự, … và các nghiệp vụ khác của DN. Mục tiêu tổng quát của hệ thống này là đảm bảo các nguồn lực thích hợp của DN như nhân lực, vật tư, máy móc và tài chính có sẵn với số lượng đủ khi cần, sử dụng các công cụ hoạch định và lên kế hoạch nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và quản lý toàn diện của DN.

 Sau đây là các hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp hàng đầu

 1. SAP

 2. Oracle

 3. Microsoft Dynamics GP

 4. SAP HANA

 5. Oracle EBS / R3

 6. Oracle EBS / R2

  

  

  

  

  

  

  

  

 Tag: tnhh vấn việt