Doanh nghiệp a mở rộng quy mô sản xuất

 Doanh nghiệp A mở rộng quy mô sản xuất, đầu tư các mặt hàng tiêu dùng và xuất khẩu nên doanh thu tầng, giải quyết việc làm. Vậy việc làm của doanh nghiệp A thể hiện

 Đáp án:

 ý nghĩa phát triển kinh tế.

  

  

  

  

  

 Tag: pdf công ty khu yên phong s