Thành lập công ty giới thiệu việc làm

 Công ty giới thiệu việc làm là một doanh nghiệp giúp mọi người tìm việc làm. Họ làm việc với các nhà tuyển dụng để tìm kiếm những ứng viên phù hợp cho công ty. Họ cũng giúp những người đang tìm việc bằng cách cung cấp cho họ thông tin về công ty và vị trí.

Điều kiện thành lập công ty giới thiệu việc làm

 Công ty giới thiệu việc làm có thể hoạt động khi có giấy phép, điều kiện để có giấy phép hoạt động là:

 • Có trụ sở ổn định và có thời hạn từ 03 năm (36 tháng) trở lên.
 • Có bộ máy chuyên trách để thực hiện các hoạt động dịch vụ việc làm bao gồm ít nhất 03 nhân viên có trình độ cao đẳng trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, lý lịch rõ ràng.
 • Đã thực hiện ký quỹ theo quy định của pháp luật. Công ty phải nộp tiền ký quỹ là 300.000.000 đồng (ba trăm triệu đồng) tại ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp mở tài khoản giao dịch chính.

Thủ tục thành lập công ty giới thiệu việc làm

 Chuẩn bị hồ sơ:

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
 • Điều lệ công ty.
 • Danh sách thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; danh sách cổ đông sáng lập và danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty cổ phần.
 • Bản sao các giấy tờ sau đây: Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, cổ đông, thành viên sáng lập, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (trường hợp nhà đầu tư nước ngoài)

 Thủ tục thành lập công ty

 • Số lượng hồ sơ nộp: 01 bộ
 • Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc trực tuyến qua Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp hoặc thông qua hệ thống bưu chính công ích.
 • Cơ quan tiếp nhận: Sở Kế hoạch và đầu tư
 • Thời gian thực hiện: Trong thời gian 03 ngày làm việc sau khi xác nhận hồ sơ hợp lệ

 Sau khi đã thành lập công ty thì doanh nghiệp tiếp tục thủ tục xin cấp giấy phép hoạt động lĩnh vực giới thiệu việc làm

 Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và phục vụ thành lập công ty giới thiệu việc làm.