Giới thiệu công ty than thống nhất – tkv

 Công ty Than Thống Nhất – TKV có tuổi mỏ trên 100 năm.

 Năm 1960 trở về trước là Mỏ Lộ Trí Cẩm Phả. Gồm:

 + Khu vực khai thác hầm lò Lộ Trí;

 + Khu vực khai thác lộ thiên tầng 1 ÷ 5;

 + Khu vực khai thác lộ thiên Núi Trọc, Đèo Nai.

 Từ ngày 01 tháng 8 năm 1960 mỏ Lộ Trí phân chia ra thành:

 1. Mỏ than Thống Nhất khai thác hầm lò.

 2. Mỏ than Đèo Nai khai thác lộ thiên.

 3. Mỏ than Cọc Sáu khai thác lộ thiên.

 4. Xí nghiệp bến Cửa Ông (gồm nhà sàng và bến Cửa Ông).

 Trong 61 năm Công ty than Thống Nhất đã khai thác trên 60 triệu tấn than, đào mới trên 700 km đường lò, sản lượng bình quân trong những năm gần đây đã đạt gần 2 triệu tấn/năm. Đã đóng góp quan trọng cùng Tập đoàn công nghiệp Than – khoáng sản Việt Nam hoàn thành nhiệm vụ mà nhà nước giao cho, đó là Sản xuất và cung ứng than cho an ninh năng lượng quốc gia. Hiện nay Công ty đang tập trung triển khai dự án khai thác hầm lò xuống sâu dưới mức -35 với trữ lượng công nghiệp trên 44 triệu tấn, công suất 2 triệu tấn/năm. Thời gian dự kiến khai thác trên 24 năm.

 Giám đốc công ty than thống nhất các thời kỳ

 

 Chi tiết: https://www.thanthongnhat.vn/about/Giam-doc-Cong-ty-qua-cac-thoi-ky.html

 SĐT: (020)3 3862933 FAX: (020)3 3864290

 Địa chỉ: Số 01 – Lê Thanh Nghị – Cẩm Đông – Cẩm Phả – Quảng Ninh