Định luật bảo toàn cơ năng

Định luật bảo toàn cơ năng

 Trong hệ kín, không có ma sát, chỉ có lực thế thì cơ năng không đổi.

 W = Wd Wt = const

 

Bài tập định luật bảo toàn cơ năng

 Một vật nhỏ được ném lên từ một điểm M phía trên mặt đất; vật lên tới điểm N thì dừng và rơi xuống. Bỏ qua sức cản của không khí. Trong quá trình MN

 A. động năng tăng

 B. thế năng giảm

 C. cơ năng cực đại tại N

 D. cơ năng không đổi

 ° Lời giải bài 7 trang 144 SGK Vật Lý 10:

 ◊ Chọn đáp án: D. cơ năng không đổi

 – Vì bỏ qua sức cản của không khí nên trong quá trình MN cơ năng không đổi.

  

  

  

  

  

  

 Tag: trắc nghiệm