Giới thiệu phòng đăng ký kinh doanh Đà Nẵng

Phòng đăng ký kinh doanh sở kế hoạch đầu tư Đà Nẵng

 Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố, giúp Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về kế hoạch và đầu tư bao gồm các lĩnh vực: tham mưu tổng hợp về chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn; về tổ chức thực hiện cơ chế, chính sách quản lý kinh tế-xã hội; về đầu tư trong nước, ngoài nước ở địa phương; về khu công nghiệp, khu chế xuất, quản lý nguồn hỗ trợ phát triển chính thức ODA, đấu thầu, đăng ký kinh doanh trong phạm địa phương và các dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý của Sở theo quy định của pháp luật.

 Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân thành phố, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

 Địa chỉ: Tầng 6 Toà nhà Trung tâm hành chính, Số 24 Trần Phú, Phường Thạch Thang, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

 Số điện thoại phòng đăng ký kinh doanh Đà Nẵng : 0236.3821755

 Email : dkkd.danang@gmail.com

 Website : http://dpi.danang.gov.vn/

 Các phòng ban chuyên  môn:

TT Phòng, ban Điện thoại
1 Văn phòng Sở 236. 3822217
2 Phòng Tổng hợp, Quy hoạch 236. 3822221
3 Phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư 236. 3821341
4 Phòng Kinh tế đối ngoại 236. 3822759
5 Phòng Đăng ký kinh doanh 2363.821755
7 Phòng Khoa giáo, Văn xã 236. 3822230
8 Phòng Kinh tế ngành 236. 3821341
9 Phòng Doanh nghiệp, kinh tế tập thể và tư nhân 236. 3891352
10 Thanh tra Sở 236. 3817700
11 Trung tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp 236. 3685119

Dịch vụ đăng ký kinh doanh tại Đà Nẵng tại sao hấp dẫn

 Đà Nẵng là một trong những thành phố phát triển nhanh nhất của Việt Nam với nền kinh tế phát triển vượt bậc và cơ hội đầu tư hấp dẫn cho các công ty nước ngoài. Điều này đã làm tăng số lượng đăng ký kinh doanh tại Đà Nẵng từ khoảng 300 trong năm 2007 lên khoảng 3.000 như hiện nay.

 Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng cung cấp dịch vụ đăng ký kinh doanh cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Quá trình đăng ký khá đơn giản và có thể được hoàn thành nhanh gọn

  

  

  

  

  

  

 Tag: giấy phép hộ cá 2021 thủ tục online