Hồ sơ pháp lý dự án gồm những gì

 Danh mục hồ sơ pháp lý dự án gồm những gì hay tham khảo bài viết dưới đây của Luật DeHa

 Hồ sơ pháp lý dự án bao gồm các tài liệu sau:

 • Phê duyệt quy hoạch 1/500
 • Sổ đất
 • Quyết định giao đất
 • Chấp thuận chủ trương đầu tư
 • Chấp thuận Phòng cháy chữa cháy, đấu nối điện nước, đường giao thông nội bộ
 • Giấy phép xây dựng cơ sở hạ tầng cơ bản, giấy phép phần thân, phần móng đối với căn hộ căn cư
 • Văn bản thông báo đủ điều kiện huy động vốn
 • Thông báo bảo lãnh ngân hàng

 Ngoài ra, hồ sơ pháp lý dự án còn có thể có:

 • Giấy cam kết bảo vệ môi trường
 • Quy hoạch chi tiết 1/2000
 • Hồ sơ chuyển nhượng dự án…..