Hồ sơ pháp lý là gì

 Hồ sơ pháp lý là gì

 Hồ sơ pháp lý là các dạng hồ sơ có giá trị cao về mặt pháp luật và tất cả các công ty kinh doanh đều có các loại hồ sơ này. Chúng là các loại hồ sơ cần độ bảo mật trong lưu trữ cực kỳ cao và rất quan trọng của mỗi công ty.

 Hồ sơ pháp lý tiếng anh là gì

 Hồ sơ pháp lý: Legal records

 Hồ sơ pháp lý gồm những gì

 Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp gồm:

 • Giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp.
 • Điều lệ kinh doanh.
 • Giấy chứng nhận đầu tư ( đối với doanh nghiệp cần có giấy chứng nhận đầu tư theo quy định của pháp luật).
 • Giấy chứng nhận đăng kí mã số thuế và mã số hải quan.
 • Số tài khoản của doanh nghiệp tại ngân hàng, mẫu dấu và mẫu chữ kí của kế toán trưởng và giấy ủy quyền nếu có.
 • Danh sách thành viên góp vốn đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh , sổ đăng kí thành viên đối với công ty cổ phần.
 • Các giấy ủy quyền của người đại diện pháp nhân của doanh nghiệp và các ủy quyền của cổ đông, chủ sở hữu trong doanh nghiệp (nếu có).
 • Thỏa ước lao động tâp thể.
 • Nội quy, quy chế của doanh nghiêp

 Hồ sơ pháp lý dự án bao gồm:

 1. Giấy phép kinh doanh của chủ đầu tư Giấy phép kinh doanh đại diện cho một chứng nhận hành nghề đủ điều kiện để kinh doanh một nhóm mặt hàng, dịch vụ nào đó. …
 2. Sổ hồng quỹ đất: …
 3. Quy hoạch chi tiết 1/500. …
 4. Giấy phép xây dựng. …
 5. Biên bản nghiệm thu phần móng. …
 6. Bảo lãnh ngân hàng.

 Ngoài các giấy tờ trên đây, một bộ hồ sơ pháp lý dự án xây dựng cũng có thể yêu cầu một số giấy phép khác như:

 • Giấy cam kết bảo vệ môi trường
 • Phòng cháy chữa cháy
 • Quy hoạch chi tiết 1/2000
 • Hồ sơ chuyển nhượng dự án…..