Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập đoàn

Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập đoàn

 Nhân dịp kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2021) ta cùng ôn lại kỉ niệm ngày thành lập đoàn.

 Mùa xuân năm 1931, từ ngày 203 – 26/3, tại Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 2, Trung ương Đảng đã dành một phần quan trọng để bàn về công tác thanh niên. Xuất phát từ ý nghĩa đặc biệt ấy, được sự đồng ý của Bộ Chính trị và Bác Hồ, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ 3 đã quyết định lấy ngày 26/3/1931 là ngày thành lập Đoàn.

 Kể từ khi ra đời, thanh niên Việt Nam thực sự là lực lượng xung kích trong sự nghiệp cách mạng; là nòng cốt, đội dự bị xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Thế hệ này tiếp nối thế hệ kia, thanh niên Việt Nam trưởng thành từ những Đội cứu quốc, Tổng hội Sinh viên, Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân…. đến phong trào “Thanh niên ba sẵn sàng”, “Phụ nữ ba đảm đang”, “Năm xung phong”…

Diễn văn kỷ niệm 90 năm ngày thành lập đoàn

 Bài phát biểu kỷ niệm 90 năm thành lập đoàn của đồng chí Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn:

 Kính thưa đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư BCH Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam,

 Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam,

 Kính thưa các đồng chí lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các thời kỳ,

 Kính thưa các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, các đồng chí đại biểu cùng các đồng chí cán bộ, đoàn viên thanh niên và các em thiếu nhi thân mến,

 Trong không khí phấn chấn của những ngày đầu thực hiện các quyết sách quan trọng của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, hôm nay, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trọng thể kỷ niệm 90 năm ngày thành lập và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh. Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tuổi trẻ cả nước xin nồng nhiệt chào mừng và kính chúc sức khỏe các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các vị đại biểu, khách quý; xin gửi đến toàn thể cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi Việt Nam ở trong và ngoài nước niềm tin son sắt và lời chúc mừng tốt đẹp nhất!

 Kính thưa các đồng chí đại biểu khách quý,

 Từ buổi đầu ra đời chỉ với 8 đoàn viên, đến nay đã hình thành nên một tổ chức lớn mạnh hàng hàng lớp lớp. Sự trưởng thành của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh qua các thời kỳ đã đáp ứng kịp thời những đòi hỏi cấp bách của phong trào thanh niên. Đó là sự vận động khách quan phù hợp với lịch sử cách mạng; đồng thời cũng phản ánh công lao trời biển của Đảng, của Bác Hồ muôn vàn kính yêu đã sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện để Đoàn ta hoàn thành nhiệm vụ vẻ vang của mình.

 Nhìn lại chặng đường 90 năm lớn mạnh và trưởng thành trong sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tuổi trẻ Việt Nam đã luôn chứng tỏ lòng yêu nước vô hạn, trung thành và tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, vào mục tiêu lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh luôn xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng, trường học xã hội chủ nghĩa, tổ chức hạt nhân chính trị của thanh niên Việt Nam. Trong suốt hành trình phát triển, Đoàn đã không ngừng đổi mới, kế thừa và phát huy các giá trị, truyền thống của thế hệ cha anh để thực hiện tốt hơn chức năng và nhiệm vụ của tổ chức mình. Ở mỗi thời kỳ cách mạng, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tuổi trẻ Việt Nam đều có những đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

 Lớp lớp các thế hệ thanh niên Việt Nam đã nối tiếp nhau chiến đấu, cống hiến và hy sinh cho Tổ quốc, tô thắm truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam anh hùng. Từ thế hệ những đoàn viên đầu tiên, kiên trung bất khuất, điển hình là anh Lý Tự Trọng với câu nói bất hủ “con đường của thanh niên chỉ là con đường cách mạng” đến thế hệ thanh niên khát khao độc lập, tự do, dưới ngọn cờ vinh quang của Đảng, của Bác Hồ, đã cùng với dân tộc làm nên Cách mạng tháng Tám lịch sử, giành thắng lợi vẻ vang trong cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ cứu nước, với các phong trào đã đi vào lịch sử dân tộc, để lại dấu ấn khó phai mờ, mà tiêu biểu là phong trào “Tòng quân giết giặc lập công”, “Ba sẵn sàng”, “Năm xung phong”.

 Tinh thần đó lại được một thế hệ thanh niên mới kế thừa, đi đầu trong công cuộc hàn gắn vết thương chiến tranh, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia, kiên định giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội trong bối cảnh biến động ở Liên Xô và Đông Âu. Trong đổi mới và hội nhập, lớp lớp thanh niên đã tích cực tham gia phát triển kinh tế – xã hội, bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh trật tự, giải quyết các vấn đề xã hội, phát triển văn hóa, xây dựng con người Việt Nam thông qua các phong trào hành động cách mạng, các chương trình, cuộc vận động, các công trình thanh niên cộng sản, công trình thanh niên làm theo lời Bác của tổ chức Đoàn.

 Trải qua 90 năm, đến nay Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã không ngừng lớn mạnh với hơn 6,2 triệu đoàn viên; mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên ngày càng được mở rộng; quan hệ hợp tác với tổ chức thanh niên các nước và các tổ chức thanh niên quốc tế được củng cố, tăng cường; vị thế thanh niên Việt Nam trên trường quốc tế được nâng cao.

 Kính thưa các đồng chí và các bạn,

 Trải qua bao hy sinh gian khổ từ những ngày đen tối tiền khởi nghĩa, bao nhiêu mồ hôi, nước mắt và xương máu của lớp lớp thế hệ đi trước đã đổ xuống, để đất nước ta có cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư tạo đột phá trên nhiều lĩnh vực mang đến thời cơ lớn và cũng là thách thức đối với tuổi trẻ Việt Nam. Những quyết sách Đại hội Đảng XIII đã khởi tạo một giai đoạn phát triển mới với khát vọng hùng cường thịnh vượng. Tuổi trẻ đang phấn chấn trước một tầm nhìn, một khát vọng Việt Nam; đồng thời, cũng thấy cần phải cố gắng, nỗ lực nhiều hơn nữa để tự hoàn thiện mình, đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới. Lòng tin, quyết tâm và sự kỳ vọng đó là động lực mạnh mẽ để Đoàn TNCS Hồ Chí Minh làm tốt các nhiệm vụ sau đây:

 Thứ nhất, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, hiệu quả nội dung, phương thức hoạt động, sáng tạo không ngừng để Đoàn thực hiện tốt các yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, đồng thời theo kịp sự vận động nhanh chóng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và quá trình hội nhập quốc tế, sự phát triển như vũ bão của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Thúc đẩy chuyển đổi số trong tổ chức và hoạt động của Đoàn để phù hợp hơn với nhu cầu tiếp nhận, thỏa mãn mong muốn tự khẳng định mình của thanh niên; đến được với đông đảo thanh niên, tạo hiệu ứng xã hội tích cực, mang lại hiệu quả thiết thực, bền vững.

 Thứ hai, đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi theo Chỉ thị số 42 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ, giai đoạn 2015 – 2030”. Trọng tâm là giáo dục lòng yêu nước, tự hào dân tộc, nêu cao tinh thần trách nhiệm, lý tưởng phụng sự tổ quốc, phục vụ nhân dân; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong thanh thiếu nhi. Đắp xây hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới trên nền tảng các giá trị cốt lõi “tâm trong – trí sáng – hoài bão lớn”. Cổ vũ, nhân rộng các yếu tố tích cực, người tốt, việc tốt, hành động đẹp. Chủ động cung cấp thông tin, trang bị kiến thức, phương pháp, kỹ năng để mỗi đoàn viên trong tổ chức đều có thể truyền tải thông điệp giáo dục thanh thiếu nhi; để mỗi thanh niên có thể tự phòng ngừa, tự sàng lọc, tự đấu tranh với các thông tin xấu, độc. Một tổ chức với lý tưởng cao đẹp, với khát vọng lớn, với đội ngũ thanh niên bản lĩnh vững vàng sẽ tránh được tình trạng “nhạt Đảng, khô Đoàn, xa rời chính trị” như chỉ đạo tâm huyết của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.

 Thứ ba, cổ vũ, khơi sức và phát huy ý chí, tài năng, cống hiến sức trẻ, thể hiện trách nhiệm quốc gia của thanh niên trong tham gia thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, góp phần hiện thực hoá tầm nhìn 2030, khát vọng 2045 của dân tộc. Triển khai các hoạt động tình nguyện đảm bảo tính rộng khắp, tính định hướng, tính hiệu quả, tính bền vững, tính sáng tạo. Đăng ký đảm nhận và tổ chức để thanh niên thực hiện các công trình, phần việc tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bảo đảm an sinh xã hội, an toàn giao thông, thực hiện các nhiệm vụ đột xuất, phòng chống thiên tai, dịch bệnh, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu… Khơi dậy tinh thần đổi mới sáng tạo, khuyến khích thanh niên đề xuất các ý tưởng, sáng kiến, giải pháp, ứng dụng khoa học – công nghệ trong thực hiện nhiệm vụ, tham gia phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh. Cổ vũ và góp phần kiến tạo môi trường thuận lợi để thanh niên lập nghiệp, khởi nghiệp. Nâng cao năng lực số, năng lực sử dụng ngoại ngữ của thanh niên để chủ động tham gia, nắm bắt và tận dụng tối đa cơ hội của chuyển đổi số, hình thành những công dân đám mây, công dân toàn cầu, tạo nền tảng vững chắc cho những bước phát triển nhảy vọt của đất nước.

 Thứ tư, kịp thời bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp; tập trung hỗ trợ thanh thiếu nhi học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, kiến thức, tay nghề, đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp; nâng cao sức khoẻ thể chất, đời sống văn hóa tinh thần và các kỹ năng cần thiết trong cuộc sống. Phát hiện, bồi dưỡng, vun trồng để ngày càng có nhiều hơn lớp thanh niên tiên tiến, hình thành nhóm tinh hoa, đi đầu và dẫn dắt thế hệ của mình tiến về phía trước cùng dân tộc. Đồng thời, quan tâm chăm lo các nhóm thanh niên yếu thế, thiếu cơ hội phát triển, vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống với tinh thần “không để người trẻ nào bị bỏ lại phía sau“. Chăm lo bồi dưỡng, giáo dục, phát triển toàn diện và bảo đảm quyền của trẻ em, nhất là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, con em hộ nghèo, vùng sâu, vùng xa, dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo, con em công nhân, người lao động từ nông thôn ra các đô thị, khu công nghiệp, khu chế xuất.

 Thứ năm, xây dựng Đoàn vững mạnh về tư tưởng, chính trị, tổ chức và hành động, trong đó chất lượng cán bộ đoàn là trọng tâm, chất lượng cơ sở đoàn là đột phá. Xây dựng hình ảnh người cán bộ đoàn năng động, sáng tạo, gương mẫu, hành động, trách nhiệm, có tư duy đổi mới, gần gũi với thanh niên, sâu sát cơ sở. Tiếp tục nghiên cứu, đổi mới mô hình và tổ chức hoạt động của Đoàn, trọng tâm là tổ chức Đoàn trên địa bàn dân cư đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Nâng cao chất lượng đoàn viên, nhất là tư tưởng chính trị và tính tiên phong, gương mẫu. Tổ chức cho cán bộ trẻ, đoàn viên, thanh niên tích cực đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Đẩy mạnh triển khai cuộc vận động “Đoàn viên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”. Đoàn trực tiếp rèn luyện đảng viên trẻ, cung cấp cán bộ trẻ cho Đảng và hệ thống chính trị.

 Kính thưa các đồng chí lãnh đạo và các đồng chí

 Tự hào về truyền thống lịch sử vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 90 năm qua, bằng sức trẻ và nhiệt huyết của tuổi thanh xuân, bằng niềm tin không lay chuyển và lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, với dân tộc, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn kêu gọi mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh niên và các em thiếu nhi hôm nay hãy tự soi lại chính mình để viết tiếp truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tuổi trẻ Việt Nam bằng sự nỗ lực không ngừng trong học tập, lao động sáng tạo, bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước ta cùng tiến bước, sánh vai với các cường quốc năm châu, thực hiện thành công tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và khát vọng của dân tộc.

 Tuổi trẻ Việt Nam xin gửi tới các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các vị đại biểu khách quý cùng toàn thể các đồng chí lòng tri ân sâu nặng và lòng tin tưởng mãnh liệt vào tương lai tươi sáng của một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng!

 Trân trọng cảm ơn!

Logo 90 năm thành lập đoàn

 

Hình ảnh 90 năm thành lập đoàn

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 Tag: lễ vector tượng quà tặng đoan doàn