Kỷ luật quân đội là gì – 12 điều kỷ luật của quân nhân

Kỷ luật quân đội là gì

 Kỷ luật quân đội là quy tắc đạo đức buộc quân nhân phải tuân theo quyền hạn và tuân theo mệnh lệnh mà không cần thắc mắc. Nó cũng đòi hỏi kỷ luật để duy trì tinh thần của quân đội.

Kỷ luật là sức mạnh của quân đội

 Không có kỷ luật quân đội nếu không có quy tắc đạo đức vững vàng. Quân đội bao gồm các binh sĩ và sĩ quan được huấn luyện, những người có nhiệm vụ tuân theo mệnh lệnh và tuân theo các quy tắc ứng xử. Không có quy tắc đạo đức, quân đội sẽ không thể hoạt động. Điều quan trọng là quân đội phải duy trì kỷ luật để quân đội duy trì hiệu lực và hiệu quả.

 Quân đội là tổ chức hiệu quả và mạnh mẽ nhất trên thế giới. Nó càng có kỷ luật, nó càng có thể đạt được mục tiêu của mình.

Các hình thức kỷ luật trong quân đội

 Hình thức kỷ luật đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp thực hiện theo quy định của Luật sĩ quan Quân đội Nhân dân Việt Nam và Khoản 1, Điều 50 Luật quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng được xếp từ thấp đến cao như sau:

 a- Khiển trách;

 b- Cảnh cáo;

 c- Hạ bậc lương;

 d- Giáng cấp bậc quân hàm;

 đ- Giáng chức;

 e- Cách chức;

 g- Tước quân hàm sĩ quan;

 h- Tước danh hiệu quân nhân.

12 điều kỷ luật của quân nhân

 Một là tiết lộ quân cơ

 Hai là chểnh mảng trong giờ gác canh

 Ba là thông với địch tình

 Bốn là vô cớ bỏ dinh trốn về

 Năm là làm trái lời thề

 Sáu là ương ngạnh không nghe lệnh truyền

 Bảy là ức hiếp nhân dân

 Tám đem thắng vật làm riêng của mình

 Chín là vô cớ sát nhân

 Mười là ngăn cản hành quân dọc đường

 Mười một chưa đánh đã hàng

 Mười hai lâm trận tìm đường tháo lui.

  

  

  

  

  

  

  

  

 Tag: khi hệ 10 tư khu 9 bị cán bộ tướng lý vai trò rèn 2 thép