Bài hát luật trời Phi Nhung

Bài hát luật trời phi nhung

 Đời người như một dòng sông

 Đổ ra biển cả con nước trôi, nước trôi theo dòng

 Qua bao thác ghềnh rồi đây con nước về đâu

 Là người sống phải thẳng ngay

 Đừng gieo nên tội

 Biết trách ai, trách ai sau này

 Trách chính thân mình

 Vì sao gieo nỗi sầu đau

 [ĐK:]

 Đừng như dòng sông

 Chảy đi không nhớ cội nguồn

 Sống ở trên đời

 Luật trời nhân quả ngày sau

 Hãy nhớ người ơi

 Đừng gieo thêm oán thêm sầu

 Nhân đức làm đầu

 Ngày sau ai trách được đâu.

Bài hát luật trời phi nhung

 

Karaoke luật trời

 

  

  

  

  

  

 Tag: mp3