Làm di chúc cần thủ tục gì

 Lập di chúc cần giấy tờ gì hãy cùng Luật DeHa tìm hiểu qua bài viết dưới đây:

 Làm di chúc cần những giấy tờ gì

 Người lập di chúc có thể lựa chọn lập di chúc thuộc 1 trong loại di chúc bằng văn bản dưới đây:

 1. Di chúc bằng văn bản không có người làm chứng.

 2. Di chúc bằng văn bản có người làm chứng.

 3. Di chúc bằng văn bản có công chứng.

 4. Di chúc bằng văn bản có chứng thực.

 Trường hơp lựa chọn di chúc có công chứng hoặc chứng thực, người làm di chúc thực hiện việc công chứng hoặc chứng thực di chúc tại tổ chức hành nghề công chứng hoặc ủy ban nhân dân xã. Người làm di chúc cần chuẩn bị bản di chúc, giấy tờ chứng thực cá nhân, giấy tờ liên quan đến tài sản thừa kế.

 Di chúc có cần người làm chứng không

 Trường hợp người làm di chúc lựa chọn hình thức di chúc có người làm chứng thì cần ít nhất 02 người làm chứng. Và người làm chứng không được thuộc trường hợp sau:

 1. Người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật của người lập di chúc.

 2. Người có quyền, nghĩa vụ tài sản liên quan tới nội dung di chúc.

 3. Người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi.

 Lập di chúc có cần khám sức khỏe

 Pháp luật không quy định người lập di chúc cần có giấy khám sức khỏe. Tuy nhiên, người lập di chúc có thể làm giấy khám sức khỏe để đảm bảo họ lập di chúc khi minh mẫn, sáng suốt.

 Làm di chúc cần thủ tục gì

 Trường hợp người lập di chúc lựa chọn hình thức di chúc là Di chúc bằng văn bản có công chứng hoặc Di chúc bằng văn bản có chứng thực thì người lập di chúc cần thực hiện thủ tục công chứng hoặc chứng thực di chúc tại tổ chức hành nghề công chứng hoặc ủy ban nhân dân cấp xã.

 Quý khách có nhu cầu tư vấn pháp luật về thừa kế hãy liên hệ với Luật DeHa để được tư vấn và cung cấp dịch vụ luật sư tư vấn về thừa kế. Xin cảm ơn./.