Link xem đứa em thừa kế

 Đứa em thừa kế được Việt hóa từ bộ sitcom Thái Lan có tên Three gentlemen and a sister. Bộ phim do M&T Pictures sản xuất

 Có một thực tế rõ ràng là anh trai thường thành công hơn em của họ. Tuy nhiên, lý do cho điều này có thể khác với lý do mà chúng ta thường nghĩ. Từ lâu, người ta đã chỉ ra rằng các anh chị em nhỏ tuổi có nhiều khả năng thành công ở một nhiệm vụ được giao hơn các anh chị em của họ.

 Em trai thừa kế là một ví dụ rất phổ biến về khái niệm được nhiều người biết đến. Bạn nên mô tả một cái gì đó tương tự với nó nhưng có một số khác biệt.

Đứa em thừa kế tập 1

 

Đứa em thừa kế tập 8

 

Đứa em thừa kế tập 9

 

Đứa em thừa kế tập 11

 

Đứa em thừa kế tập 12

 

Đứa em thừa kế tập 13

 

Đứa em thừa kế tập 14

 

Đứa em thừa kế tập 17

 

Đứa em thừa kế tập cuối

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 Tag: full 10 3 4 2 7 5 6