Lý lịch tư pháp số 2 là gì – Kinh nghiệm làm lý lịch tư pháp số 2

Lý lịch tư pháp số 2 là gì

 Phiếu lý lịch tư pháp số 2 là Phiếu ghi đầy đủ các án tích, bao gồm án tích đã được xóa và án tích chưa được xóa và thông tin về cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã.

Mục đích cấp phiếu lý lịch tư pháp số 2

 Phiếu LLTP số 2 được cấp cho cơ quan tiến hành tố tụng để phục vụ hoạt động điều tra, truy tố, xét xử và cấp cho cá nhân để người đó biết được nội dung về LLTP của mình. Nội dung của Phiếu LLTP số 2 ngoài việc ghi rõ các án tích chưa được xóa của cá nhân (nếu có) còn ghi cả các án tích đã được xóa.

Kinh nghiệm làm lý lịch tư pháp số 2

 Lý lịch tư pháp số 2 có thời hạn bao lâu

 Mặc dù có ý nghĩa khá quan trọng nhưng hiện nay trong Luật Lý lịch tư pháp và các văn bản hướng dẫn không quy định cụ thể lý lịch tư pháp có thời hạn bao lâu.

 Lý lịch tư pháp số 2 khác gì số 1

 Phiếu lý lịch tư pháp số 1 là Phiếu ghi các án tích chưa được xóa và không ghi các án tích đã được xóa; thông tin về cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã chỉ ghi vào Phiếu lý lịch tư pháp số 1 khi cá nhân, cơ quan, tổ chức có yêu cầu.

 Phiếu lý lịch tư pháp số 2 là Phiếu ghi đầy đủ các án tích, bao gồm án tích đã được xóa và án tích chưa được xóa và thông tin về cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã.

 Ví dụ: Một người đã từng bị kết án và đã được xóa án tích thì Phiếu LLTP số 1 cấp cho người đó sẽ ghi là “không có án tích”. Nếu người đó yêu cầu cấp Phiếu LLTP số 2 thì thông tin về án tích đã được xóa như tội danh, điều khoản luật áp dụng, hình phạt chính, hình phạt bổ sung, ngày tháng năm tuyên án, tình trạng thi hành án, thời điểm được xóa án tích sẽ được ghi đầy đủ trong Phiếu LLTP số 2.

 Thủ tục làm lý lịch tư pháp số 2

 – Thủ tục hồ sơ cấp phiếu lý lịch tư pháp số 2 gồm:

 + Tờ khai yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp (theo mẫu);

 + Bản chụp giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp;

 + Bản chụp sổ hổ khẩu hoặc giấy chứng nhận thường trú hoặc tạm trú của người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp.

 Lý lịch tư pháp số 2 làm ở đâu

 – Cơ quan tiếp nhận giải quyết hồ sơ cấp phiếu lý lịch tư pháp:

 Cá nhân nộp Tờ khai yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp và các giấy tờ kèm theo tại các cơ quan sau đây:

 + Công dân Việt Nam nộp hồ sơ tại Sở tư pháp nơi thường trú; trường hợp không có nơi thường trú thì nộp tại Sở Tư pháp nơi tạm trú; trường hợp cư trú ở nước ngoài thì nộp tại Sở Tư pháp nơi cư trú trước khi xuất cảnh;

 + Người nước ngoài cư trú tại Việt Nam nộp tại Sở Tư pháp nơi cư trú; trường hợp đã rời Việt Nam thì nộp tại Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 Tag: so la gi mẫu 2021 2020 cách cần những download xin lại mới nhất 2019 luatankhang com nghệ an sử đơn nhau mất tiếng anh xác phí yếu tphcm nhờ thân ủy quyền giá trị nhiều gian thế nào canada dịch 2018 úc (phiếu 13/2011/tt-btp) lam o dau hay hết bằng điền phân biệt hà 13/2011/tt-btp form chi in english kê đăng ký trình 02 dùng tai uc nhiêu tiền đồng nai nha trang