Mẫu thư tư vấn pháp luật

 Viết một lá thư tư vấn pháp lý không phải là một việc dễ dàng. Nó đòi hỏi nhiều thời gian, kiến thức và kinh nghiệm.

Tư vấn pháp luật bằng văn bản là gì

 Tư vấn pháp luật bằng văn bản là hoạt động tư vấn pháp luật bằng hình thức văn bản. Văn bản có thể bao gồm bản giấy, văn bản qua email, fax…

Cách viết thư tư vấn pháp luật

 Thư tư vấn pháp lý là một tài liệu chính thức có thể được gửi cho khách hàng để cung cấp cho họ lời khuyên pháp lý.

 Điều quan trọng cần lưu ý là bức thư không nên viết ở ngôi thứ nhất mà nên viết ở ngôi thứ ba. Nó cũng nên được viết bằng một giọng điệu chuyên nghiệp chứ không phải một cách thân mật. Thư cũng nên bao gồm thông tin cụ thể về những gì họ đang yêu cầu, những gì họ muốn làm và tại sao họ muốn làm điều đó.

 Thư cũng nên bao gồm thông tin cụ thể về những gì họ đang yêu cầu, những gì họ muốn làm và tại sao họ muốn làm điều đó.

Mẫu thư tư vấn pháp luật

 CÔNG TY LUẬT TNHH…..

 Địa chỉ: Số… đường…, phường…, quận…, thành phố Hà Nội

 SĐT: 0243….. Fax:………. Email:………. Website:….

 Số: 012019/TVPL-KH Hà Nội, ngày… tháng… năm 2019

 THƯ TƯ VẤN

 (Về việc:………….)

 Kính gửi: Công ty TNHH B

 Địa chỉ:

 Lời đầu tiên, Công ty Luật TNHH… xin gửi tới Quý công ty lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng! Cảm ơn Quý công ty đã tin tưởng và sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

 Căn cứ vào Hợp đồng dịch vụ số…. ký ngày… tháng… năm giữa Quý công ty và Công ty Luật TNHH…, chúng tối xin gửi đến Quý công ty thư tư vấn pháp lý với nội dung như sau:

 I. Bối cảnh tư vấn:

 1. Tài liệu vụ việc

 – Hợp đồng mua bán hàng hóa số… ký ngày… tháng… năm… giữa công ty cổ phần ABC với công ty TNHH B;

 – Công văn yêu cầu thành toán số… của công ty cổ phần ABC gửi công ty TNHH B yêu cầu thanh toán;

 – Công văn yêu cầu thanh toán tiền hàng, tiền lãi chậm thanh toán, phạt vi phạm và bồi thường thiệt hại số…. của công ty cổ phẩn ABC gửi công ty TNHH B.

 

 2. Bối cảnh vụ việc:

 Nêu tóm tắt vụ việc theo thời gian xảy ra các sự kiện, ví dụ:

 – Ngày 01/02/2019 Công ty cổ phần ABC và công ty TNHH B ký kết hợp đồng mua bán hàng hóa số…. để mua bán…. thời hạn giao hàng là…. thời gian thanh toán là….

 – Đến hạn thanh toán là ngày… công ty TNHH B chưa thanh toán số tiền….

 -Ngày… công ty cổ phần ABC có gửi công văn yêu cầu thanh toán….

 – Ngày… công ty cổ phần gửi yêu cầu thanh toán tiền hàng, tiền lãi chậm thanh toán, phạt vi phạm và bồi thường…. với mức phạt vi phạm 10% giá trị, bồi thường toàn bộ số hàng bên công ty cổ phần ABC đã giao,…

 II. Yêu cầu tư vấn

 Trong hợp đồng dịch vụ pháp lý số…. Quý công ty đã yêu cầu chúng tôi đưa ra ý kiến tư vấn đối với các yêu cầu về thanh toán tiền hàng, tiền lãi; phạt vi phạm hợp đồng và bồi thường do vi phạm nghĩa vụ thanh toán theo công văn số… của Công ty cổ phần ABC gửi ngày… tháng… năm…

 III. Căn cứ pháp lý

 Khi đưa ra các ý kiến pháp lý trong thư tư vấn này, chúng tôi đã xem xét các văn bản pháp luật có lien quan sau:

 1. Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 24/11/2015;

 2. Luật thương mại số 36/2005/QH11 được Quốc hội khóa XI, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14 tháng 6 năm 2005;

 

 VI. Giả định, bảo lưu

 – Các tài liệu mà chúng tôi được cung cấp là các bản sao đầy đủ, hoàn toàn giống như bản chính, các chữ ký và những phần viết tay thêm vào không hề có yếu tố gian lận.

 – Các văn bản uỷ quyền có trong hồ sơ đều hợp lệ ;

 – Các bên tham gia giao kết hợp đồng đều có đủ năng lực và thẩm quyền để ký kết [các] hợp đồng và thoả thuận có liên quan;

 – Thư tư vấn này được soạn thảo theo yêu cầu của Quý Công ty và chỉ dành riêng cho Quý Công ty. Các giải thích, nhận định được nêu trong Thư tư vấn này chỉ được hiểu là để đánh giá tính pháp lý liên quan đến các yêu cầu tư vấn của Quý Công ty. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với các nội dung của Thư tư vấn khi được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài các mục đích của Thư tư vấn này.

 

 V. Ý kiến tư vấn ngắn gọn

 VI. Ý kiến tư ván chi tiết

 Phần kết thúc:

 Trân trọng cảm ơn!

 Nơi nhận: Công ty Luật TNHH…..

 – Như trên. Giám đốc

 (Ký, đóng dấu)

  

  

  

  

  

 Tag: thuế sư trả 101 đất đai đặc trung