Nội dung nào sau đây đúng về thành lập doanh nghiệp

Nội dung nào sau đây đúng về thành lập doanh nghiệp

Cách thức để đăng ký thành lập công ty gồm có

  • Nộp hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp trực tiếp tại sở KH-ĐT
  • Nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh thông qua hệ thống Cổng Thông Tin Quốc Gia về đăng ký doanh nghiệp

Hợp tác xã có được thành lập doanh nghiệp

 Theo Nghị định số 03/2000/NĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 2000 của Chính phủ quy định hợp tác xã là một trong 17 loại tổ chức có quyền thành lập công ty TNHH một thành viên.

Chủ doanh nghiệp bỏ trốn có được thành lập doanh nghiệp mới

 Khi tổng cục thuế tiến hành tra cứu theo các thông tin chứng thực cá nhân thì chủ doanh nghiệp nào nợ thuế sẽ không được cấp mã số thuế doanh nghiệp mới và không được phép thành lập công ty.

 Vậy nên nếu muốn thành lập doanh nghiệp lại thì chủ doanh nghiệp phải giải quyết hết nghĩa vụ với cơ quan chức năng

Yêu cầu đối với người thành lập doanh nghiệp

 Tất cả tổ chức, cá nhân đều có quyền thành lập, góp vốn thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam trừ những trường hợp sau:

  • Tổ chức không có tư cách pháp nhân;
  • Người chưa đủ 18 tuổi; không có đầy đủ năng lực hành vi dân sự;
  • Cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam sử dụng tài sản nhà nước để thành lập doanh nghiệp kinh doanh thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình;
  • Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức;
  • Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc quân đội nhân dân Việt Nam; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp trong các cơ quan, đơn vị thuộc công an nhân dân Việt Nam;
  • Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong các doanh nghiệp 100% vốn sở hữu nhà nước, trừ những người được cử làm đại diện theo uỷ quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp khác;
  • Người đang chấp hành hình phạt tù hoặc đang bị toà án cấm hành nghề kinh doanh;
  • Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật về phá sản.

Người thành lập doanh nghiệp phải có chứng chỉ hành nghề

 Đó là trường hợp công ty hoạt động trong nhóm ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Nhóm ngành nghề kinh doanh cần điều kiện về bằng cấp/chứng chỉ

 Ví dụ Thành lập công ty hoạt động ngành nghề kế toán, kiểm toán yêu cầu Giám Đốc phải có chứng chỉ kế toán, kiểm toán..v..v.

  

  

  

  

 Tag: khu bản việc