Nuôi dúi có cần xin giấy phép

 Dúi là loại động vật hoang dã, vì vậy việc chăn nuôi con dúi cũng cần xin phép của kiểm lâm, người nuôi cần phải xuất trình cho cơ quan kiểm lâm phụ trách địa bàn giấy tờ chứng minh nguồn gốc của dúi được mang về là hợp pháp, khi xuất bán thì xin giấy phép của kiểm lâm và giấy tờ kiểm dịch của cơ quan thú y cấp. Nếu xuất bán trong tỉnh cần phải có giấy kiểm dịch của Trạm thú y huyện, nếu xuất đi tỉnh khác thì cần phải có giấy kiểm dịch của cả Chi cục thú y tỉnh, còn xuất đi nước ngoài thì còn cần phải có giấy kiểm dịch của Trạm thú y vùng và CTEST, tức là Công ước về buôn bán quốc tế về các loài động thực vật hoang dã nguy cấp.

  1.  Điều kiện để gây nuôi động vật rừng thông thường

        –  Động vật rừng gây nuôi phải có nguồn gốc hợp pháp từ các nguồn sau: Khai thác từ tự nhiên trong nước; nhập khẩu; mua bán, cho tặng, chuyển nhượng từ tổ chức, cá nhân khác; mẫu vật sau xử lý tịch thu theo quy định của pháp luật.

        – Đảm bảo an toàn cho người; thực hiện các quy định của pháp luật về môi trường, thú y.

         2. Trình tự, thủ tục gây nuôi

        – Đối với động vật rừng thông thường chủ cơ sở gây nuôi không phải xin cấp phép của Chi cục Kiểm lâm. Tuy nhiên trong thời hạn tối đa 03 ngày làm việc kể từ ngày đưa động vật rừng về cơ sở, chủ cơ sở phải gửi thông báo cho Chi cục Kiểm lâm để theo dõi, quản lý theo quy định của pháp luật.

 – Trong quá trình gây nuôi phải thực hiện việc ghi chép sổ theo dõi vật nuôi theo Mẫu số 16, phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 06/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp.

        – Khi vận chuyển đi ra ngoài tỉnh phải được Chi cục Kiểm lâm cấp phép vận chuyển.