Tư duy pháp lý là gì – 2 sách tư duy pháp lý đang hot

Tư duy pháp lý là gì

 Tư duy pháp lý theo nghĩa hẹp này chính là tư duy áp dụng pháp luật để giải quyết một vấn đề pháp lý (một yêu cầu thực hiện quyền, một tranh chấp pháp lý, một tình huống vi phạm pháp luật v.v.) nhất định.

 Tư duy pháp lý là quá trình sử dụng lý trí và bằng chứng để phân tích, đánh giá và giải quyết các vấn đề pháp lý. Đó là một quá trình ra quyết định có thể được áp dụng cho tất cả các lĩnh vực luật pháp.

Tư duy pháp lý của luật sư.pdf

 Trong lĩnh vực luật, luật sư và thẩm phán được yêu cầu phân tích các vụ việc của tòa án và phân biệt giữa thực tế và luật. Quá trình này được gọi là phân tích pháp lý. Để quá trình này có thể quản lý được, luật sư cần phải hiểu tư duy pháp lý

 https://sachvui.vn/wp-content/uploads/2021/07/sachvui-Sach-tu-duy-phap-ly-cua-luat-su.pdf

Giáo trình tư duy pháp lý nguyễn minh tuấn pdf

 Giáo trình thể hiện tâm huyết trong nhiều năm nghiên cứu của PGS. TS. Nguyễn Minh Tuấn và các đồng nghiệp khác là PGS.TS. Nguyễn Hoàng Anh (Trưởng Bộ môn Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật), TS. Nguyễn Bích Thảo (Trưởng Bộ môn Luật dân sự).

 Giáo trình này không chỉ dừng lại ở việc cung cấp tri thức về Tư duy pháp lý, mà còn có vai trò, nhiệm vụ quan trọng trong việc hình thành, bồi dưỡng cho sinh viên năng lực phát hiện vấn đề, năng lực phân tích, phản biện, lập luận và xử lý các tình huống phát sinh trong hoạt động áp dụng pháp luật, thực hiện pháp luật.

 http://diendanngheluat.vn/upload/files/GIAO%20TRINH%20TU%20DUY%20PHAP%20LY.pdf