Ở liên minh châu âu một luật sư người italia

 Ở Liên minh châu Âu (EU), một luật sư người I-ta-li-a có thể làm việc ở Béc – lin như một luật sư Đức là biểu hiện của

 A. tự do di chuyển.

 B. tự do lưu thông tiền vốn.

 C. tự do lưu thông dịch vụ.

 D. tự do lưu thông hàng hóa.

 Đáp án:

 C. tự do lưu thông dịch vụ.

  

  

  

  

  

 Tag: italia eu